พลตรี โกศล ชูใจ ผู้ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกับ หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอมโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) และพี่น้องชาววัดอรุณ จัดงานขบวนแห่พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ประจำปี 2561

พลตรี โกศล ชูใจ ผู้ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกับ หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอมโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) และพี่น้องชาววัดอรุณ จัดงานขบวนแห่พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีเพื่อเทิดพระเกียรติในพระองค์ท่าน โดยเริ่มพิธียกดาบและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในเวลา 11.00 น ในปีนี้มีนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง รุ่ง สุริยา มาร่วมขับร้องบทเพลงชื่อ ตากสินมหาราชชาตินักรบ ซึ่งเป็นบทเพลงที่พี่น้องชาววัดอรุณร่วมกันแต่งเพื่อถวายในพระองค์ท่าน และยังมีพระเอกตลอดกาล คุณสมบัติ เมทะนี เข้าร่วมในพิธีและร่วมในขบวนแห่ในปีนี้ ซึ่งการแสดงของขบวนแห่ในปีนี้มีการแสดงของ สิงโต มังกรทอง กระบี่กระบอง กระตั้ว กลองยาว พินแคน ในขบวนแห่ 22 คณะ มีความยาวของขบวนแห่กว่า 4 กิโลเมตร เริ่มต้นขบวนแห่จาก ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ปากซอยวังเดิม3 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ วนรอบใหญ่ออกให้พ่อแม่พี่น้องชาวบางกอกใหญ่-บางกอกน้อย ได้รดน้ำดำหัวกราบไหว้ขอพรกับพระองค์ท่าน เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในวันสงกราณต์ในปีนี้

ชนะ   คำไทรแก้ว   และทีมงานรายงาน

……………………………………………………………….

อย่าลืมติดตามข่าวสารของเรื่องจริงผ่านเลนส์ ได้ที่ Facebook  https://www.facebook.com/kampongkahungnoy 


Facebook เรื่องจริงผ่านเลนส์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100002669600190        


เพจ เรื่องจริงผ่านเลนส์  https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-508309166017558/


Google Plus เรื่องจริงผ่านเลนส์            https://plus.google.com/106518365727399729509


Twitter เรื่องจริงผ่านเลนส์ (@BangbonBee): https://twitter.com/BangbonBee?s=06


Twitter เรื่องจริงผ่านเลนส์/ทีมข่าวภาคสนาม (@bee_1800): https://twitter.com/bee_1800?s=06


อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ แล้วท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร

Leave a Reply

%d bloggers like this: