โรงเรียนนายร้อยตำรวจครบรอบ 117 ปี

โรงเรียนนายร้อยตำรวจครบรอบ 117 ปี

พัฒนาการสำคัญครั้งหนึ่งของกิจการตำรวจไทย เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2444 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโรงเรียนนายร้อยตำรวจภูธร ณ มณฑลนครราชสีมา แต่เนื่องจากที่ตั้งมีระยะห่างไกล พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ (พระยศในขณะนั้น)เสนาบดีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือลงวันที่ 19 เมษายน ร.ศ.121 (พ.ศ. 2445) ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ย้ายที่ตั้งไปที่ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาต จึงปรากฏเป็นหลักฐานทางเอกสารในการสถาปนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ขึ้นเป็นครั้งแรก

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.) มีทั้งหลักสูตรสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ให้การศึกษาระดับปริญญาตรี และการฝึกอบรมบุคคลที่มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือหลักสูตรนักเรียนอบรม (นรอ.) ระยะเวลา 117 ปี หากเปรียบเป็นชีวิตคนก็ถือว่าได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควร ย้ายที่ตั้งมาหลายแห่ง มีพัฒนาการไปตามสถานการณ์ของบ้านเมือง แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง คือ ปรัชญาของสถาบันที่มุ่งผลิตนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายและวิชาชีพตำรวจ การปลูกฝังทั้งความรู้ ทักษะและคุณธรรมจริยธรรมในอาชีพ


พล.ต.ท.ดร.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต. ได้ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการตำรวจ และนักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) ในปัจจุบัน จัดงาน “117 ปี วันสถาปนาและคืนสู่เหย้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ” เป็นโอกาสให้ศิษย์เก่าทุกท่าน ได้กลับมารำลึกถึงความทรงจำในอดีต พบการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตของสถาบันแห่งนี้


19 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ขอเชิญศิษย์เก่าทุกหลักสูตร ทุกท่าน ทั้งนักเรียนนายร้อยตำรวจ และนักเรียนอบรม มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ตำรวจไทยในพิธีเปิดอุทยานใต้ร่มบารมีจักรีวงศ์ ชมโรงพักสามแยก โรงนอนย้อนยุค และวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกวิชาชีพตำรวจและบังคับใช้กฎหมาย และร่วมชมการแสดง


• เปิดฟ้าสามพรานตำนาน รร.นรต.

• เกียรติศักดิ์ เล่าขานตำนานในอดีต

• รักษ์วินัย ขานไขปัจจุบัน

• วิจัยกรณี ชี้แจงอนาคตงดงามตา

• ขันตีอุตสาหะ ต่างมาร่วมร้องดั่งผองพี่น้องกัน

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ภาพ/ข่าว

> Cr.อ็อฟไซด์  

> ธีรพล ปลื้มถนอม  รายงาน

————————————————————

อย่าลืมติดตามข่าวสารของเรื่องจริงผ่านเลนส์ ได้ที่ Facebook  https://www.facebook.com/kampongkahungnoy 


Facebook เรื่องจริงผ่านเลนส์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100002669600190        


เพจ เรื่องจริงผ่านเลนส์  https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-508309166017558/


Google Plus เรื่องจริงผ่านเลนส์            https://plus.google.com/106518365727399729509


Twitter เรื่องจริงผ่านเลนส์ (@BangbonBee): https://twitter.com/BangbonBee?s=06


Twitter เรื่องจริงผ่านเลนส์/ทีมข่าวภาคสนาม (@bee_1800): https://twitter.com/bee_1800?s=06


อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ แล้วท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร

Leave a Reply

%d bloggers like this: