ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เผยผลการปฏิบัติงานด้านการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ ห้วง ต.ค.60 – มี.ค.61 ลดลงร้อยละ 94.08 เนื่องจากการทำงานที่เข้มแข็งของภาครัฐ


ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เผยผลการปฏิบัติงานด้านการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ ห้วง ต.ค.60 – มี.ค.61 ลดลงร้อยละ 94.08 เนื่องจากการทำงานที่เข้มแข็งของภาครัฐ

      พล.ท.สมพงษ์   แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ( ศมพ.อมก๋อย ) ตั้งแต่ปี 2560 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะทำงานและแผนงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้การปฏิบัติงานด้านการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ ประจำปี2560/61 ในระดับประเทศ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกฝิ่น จำนวน 157.27 ไร่ ลดลงจากปี 2559/60 คิดเป็นร้อยละ 87.14 โดยที่อำเภออมก๋อย พบการลักลอบปลูกฝิ่นจำนวน 82 แปลง 53.73 ไร่ ลดลงจากปี 2559/60 จำนวน 854.30 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 94.08 

         แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย กล่าวต่อว่า ในห้วงที่ผ่านมายังคงพบพื้นที่ปลูกฝิ่น ผู้เสพ และผู้ติดฝิ่น อีกทั้งมีการจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝิ่นและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุหลักเกิดจากสภาพปัจจัยพื้นฐานของการจัดการปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง จึงยังคงมีการลักลอบปลูกฝิ่นเพื่อเป็นการหาเลี้ยงชีพ เนื่องจากความยากจนของประชาชน  ตลอดจนการใช้ฝิ่นเป็นยาทดแทนการรักษาโรคเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุข และยังคงมีกลุ่มผู้ค้ารายสำคัญ และนายทุน ที่มีการจ้างแรงงานและกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เพื่อแลกกับยาเสพติดและเงินจำนวนไม่มากเป็นค่าแรงตอบแทน 

      ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ได้กำหนดแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและความมั่นคงพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2564 เพื่อลดพื้นที่ปลูกฝิ่นและมีการควบคุมพื้นที่จำนวนมากกว่า 70 หมู่บ้าน  และใช้มาตรการทางกฎหมายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบำบัด รักษา ติดตาม ฟื้นฟูอย่างครบวงจร  ที่สำคัญคือการป้องกันปัญหาฝิ่นและยาเสพติดต่อกลุ่มเยาวชนและการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพและรายได้อย่างเพียงพอ

*************************************


ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงผ่านเลนส์ได้ที่นี่ Facebook เพจเรื่องจริงผ่านเลนส์ เว็บไซต์WWW.เรื่องจริงผ่านเลนส์.COM Google Plus เรื่องจริงผ่านเลนส์ Twitter เรื่องจริงผ่านเลนส์

คลิกเพื่อดูลิ้งค์ได้ที่นี่ ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับ

Leave a Reply

%d bloggers like this: