​ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า ตามข่าวที่ปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์ ว่าสามารถนำข้อมูลหน้าบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้ทำธุรกรรมได้หลายอย่าง เช่น เปิดบัญชีธนาคาร สมัครบัตรเครดิต  เปิดใช้งานโทรศัพท์มือถือ ขอสินเชื่อ/กู้เงิน เช็คข้อมูลภาษี สมัครงาน เป็นต้น

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า ตามข่าวที่ปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์ ว่าสามารถนำข้อมูลหน้าบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้ทำธุรกรรมได้หลายอย่าง เช่น เปิดบัญชีธนาคาร สมัครบัตรเครดิต  เปิดใช้งานโทรศัพท์มือถือ ขอสินเชื่อ/กู้เงิน เช็คข้อมูลภาษี สมัครงาน เป็นต้น

  ในข้อเท็จจริง การทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าบัตรประจำตัวประชาชนนั้น ไม่สามารถบอกหรือยืนยันตัวบุคคลได้ เนื่องจากกระบวนการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมกับรัฐหรือเอกชน จำเป็นต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน  ของผู้ที่มาขอรับบริการกับภาพถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชนก่อน จึงจะสามารถทำธุรกรรม     นั้นได้ เช่น การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การเปิดบัญชีธนาคาร การขอสินเชื่อ ฯลฯ ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมที่        จุดบริการลูกค้า (counter services) นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการจะต้องมีการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน และต้องตรวจสอบสถานะของบัตรจากกรมการปกครองด้วยว่า ถูกจำหน่าย ยกเลิก แจ้งหาย ไว้ในระบบหรือไม่ ส่วนการดำเนินการสมัครทำธุรกรรมในระบบ online เช่น                การสมัครงาน การตรวจสอบภาษี ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ให้บริการ online ว่ามีระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตน      ที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด         

ในปัจจุบันกรมการปกครองได้ปรับคุณสมบัติของบัตรประจำตัวประชาชนเป็นแบบ Smart card ให้กับคนไทยทุกคนแล้ว เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์หลัก คือ

 1. ใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ควบคู่กับรหัสลับของแต่ละบุคคล หรือลายนิ้วมือเจ้าของบัตร

 2. ใช้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของบัตร เช่น ภาพถ่ายใบหน้า ข้อมูลรายการบุคคล และที่อยู่   ตามทะเบียนราษฎร เป็นต้น เพื่อใช้แทนสำเนาเอกสารที่เป็นกระดาษ โดยหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง         อยู่ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนใหม่ภายใน 6 เดือน เพื่อยกเลิกการขอสำเนาเอกสารจากประชาชนที่มาขอรับบริการ ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารแล้ว เช่น สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น สถานพยาบาลของรัฐ การขออนุญาตทำใบขับขี่    การออกหนังสือเดินทาง รวมถึง หน่วยงานภาคธุรกิจ/เอกชน หลายแห่งก็ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารแล้ว เช่น ธนาคาร เป็นต้น

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวเพิ่มเติมว่า บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารสำคัญ ควรเก็บรักษาให้ดี ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน          กรุณาติดต่อสายด่วน 1548 หรือโทร 0-2791-7624

*************************************
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เรื่องจริงผ่านเลนส์ด้วยนะครับ

ท่านสามารถกดเข้าไปดูลิงค์ต่างๆได้เลยครับ

Leave a Reply

%d bloggers like this: