สระบุรี  แถลงข่าวดำเนิน“ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน”(เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ปีที่ 3 เพื่อช่วยเหลือประชาชนตั้งเป้า 524 หลัง ดึงเอกชนทำ MOU ความร่วมมือ

สระบุรี  แถลงข่าวดำเนิน“ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน”(เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ปีที่ 3 เพื่อช่วยเหลือประชาชนตั้งเป้า 524 หลัง ดึงเอกชนทำ MOU ความร่วมมือ

นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ“ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน”(เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ปีที่ 3 ประจำปี 2561 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พลตรี อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตัวแทนภาคเอกชน พร้อมสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน พร้อมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงร่วมกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี(หลังใหม่) อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดสระบุรีได้ดำเนินโครงการ“ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน”(เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) มาแล้ว 2 ปีมีผลการดำเนินการในการซ่อมสร้างบ้านมอบให้แก่ประชาชน ในปี 2559 จำนวน 499 หลังมูลค่ากว่า 26 ล้านบาท ในปี 2560 จำนวน 475 หลัง มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท และในปีนี้จังหวัดสระบุรีพิจารณาเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย ประกอบกับในปัจจุบัน ยังมีประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ยังประสบปัญหาดังกล่าวอยู่ ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสระบุรี จัดทำโครงการ“ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน”(เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) ปีที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทางสังคมตามแนวทางของรัฐบาล คือดำเนินการในรูปแบบ”ประชารัฐ”ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการกุศล สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการทำกิจกรรมร่วมกันในการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป้าหมายในโครงการครั้งนี้จากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ของอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีบ้านที่จำเป็นต้องซ่อมแซมและสร้างใหม่ จำนวน 524 หลัง มีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือนกันยายน 2561

ข้อมูลข่าวและที่มา  ผู้สื่อข่าว : นิพนธ์ จันทร์ดีผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: