สวนนงนุชพัทยา พร้อมกว่า 80 เปอร์เซ็นต์เคลื่อนรถบุพชาติ เผยแพร่ชาวยุโรปสืบสานการท่องเที่ยวไทย

เมื่อวันที่ 19 เมษายน2561 นายกัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมทีมงาน กว่า 30 ชีวิตเดินทางมายังเมือง Bollenweeks ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อมาเสนอเรื่องราวของการท่องเที่ยวเชิงวิถี และวัฒนธรรมไทย การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไ ทยสู่สายตาชาวโลก หวังในการดึงดูดนักท่องเที่ยวโซนยุโรปเดินทางเข้าไปเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้น และส่งผลถึงรายได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเข้าประเทศมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญการเดินทางมาร่วมงาน BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2018 ไม่ได้รบกวนทุสจากรัฐบาล แต่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง สวนนงนุชพัทยา ธนาคารกรุงไทย และบริษัท ซีพี อิลล์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งได้เชิญสื่อมวลชนทุกแขนง 24 คน ร่วมเดินทางมาเก็บภาพ บรรยากาศในขบวนแห่รถบุพพชาติที่ยิ่งใหญ่ อลังการ กว่า 40 ขบวน ซึ่งในโซนทวีปเอเชีย มีเพียงประเทศไทย และประเทศจีน เท่านั้นที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมแห่รถบุพพชาติ ในปีนี้
****นายกัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนงนุชพัทยา.เปิดเผยว่า ในช่วงเวลานี้ เป็นเทศกาลดอกไม้บานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในทุกปีจะมีการรวบรวมพันธุ์ไม้ ดอกไม้นานาชนิด โดยเฉพาะดอกทิวลิป มาจัดจัดขบวนแห่ โดยให้มีการจัดรูปแบบต่างในเชิงสัญญาลักษณ์ เพื่อให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เสียสละ จากสมาคมต่าง มาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันตกแต่ง ประดับดอกไม้ให้เกิดความสวยงาม น่าสนใจทั้งคนในประเทศ นักท่องเที้ยวทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาชมดอกไม้ในประเทศนี้ อีกทั้งจะทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักประเทศไทยในวงกว้างอีกด้วย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การสืบสานศืลปวัฒนธรรมไทย การดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งการเดินทางมาเผยแพร่ การเชิญชวน การสร้างความสนในการท่องเที่ยวนั้น มิได้คาดหวังว่าจะชักชวนชาวต่างชาตืไปเที่ยวสวนนงนุชพัทยา เพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่หมายถึงการเดินทางมาเพื่อให้ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
****และกล่าวอีกว่า ในวันนี้การประดับดอกไม้ที่พระพุทธรูป เรือสุพรรณหงส์ ช้าง ธรรมจักร วัด สัปทน เจดีย์ ระฆัง คืบหน้าไปประมาณ 80 เปอร์เซนต์แล้ว จะสามารถเข้าร่วมขบวนแห่ ในระยะทางยาวถึง 40 กิโลเมตร โดยวันเสาร์ที่ 21 เมษายน ขบวนรถบุพพขาติทั้งหมด จะเคลื่อนออกจาก Wielminaboulevard แล้วเดินทางไปยังจุดศูนย์รวม ที่เมือง Haarlem โดยผ่านเมือง Keukenhof ตามเส้นทางจะมีประชาชนนับบ้านคนยืนชื่นชมตามเส้นทางผ่านหลายเมืองอีกด้วย และกล่าวอีกว่า การเดินทางมาครั้งนี้ไม่ได้มาประกวด หรือการแข่งขันแต่อย่างใด เพียงมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างแระเทศได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นตามลำดับ และมีความคาดหวังในการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย

Leave a Reply

%d bloggers like this: