อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน “วิถีชุมชน คนทำตาล”ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน


อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน “วิถีชุมชน คนทำตาล”ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันนี้ (20 เมษายน 2561) เวลา 10.00 นาฬิกา นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน “วิถีชุมชน คนทำตาล” ณ บริเวณหนองตอ หมู่ที 6,14 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดงาน ซึ่งตำบลเกยไชย และตำบลท่าไม้ เป็น2ตำบลของอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีต้นตาลที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และการปลูกเสริมเป็นจำนวนมาก มีวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับต้นตาลและลูกตาล แสดงถึงวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น วิถีชีวิตของคนทำตาล ของตำบลเกยไชยและตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสงได้เห็นถึงความสำคัญ เกี่ยวกับวิถีชุมชน และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลภายนอก จึงได้จัดงาน วิถีชุมชนคนทำตาลขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งมีกิจกรรมปั่นจักรยานจากสนามที่ว่าการอำเภอชุมแสง จนถึงสถานที่จัดงาน ชมการแสดงวัฒนธรรมไทยทรงดำ การแสดงรำวงย้อนยุค จากทีมรำวง 3 ส ภายในงานมีไอศกรีมน้ำตาลสด ขนมตาล และอาหารพื้นบ้านหลากหลายให้ผู้มาร่วมงานได้ลิ้มรสความอร่อย มีการแข่งขันเรือโปงตาล แข่งเรือกระทะ เตะปี๊บ และชมการสาธิตการประกอบอาชีพ วิถีชีวิตคนทำตาล ร้านค้าประชารัฐ

ทั้งนี้การจัดงานวิถีชุมชน คนทำตาล จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้ในชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และเพื่อเชื่อมโยงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอชุมแสง และจังหวัดนครสวรรค์ให้มีความโดดเด่น มีอัตลักษณ์เป็นของชุมชน โดยชุมชนเองสามารถนำความรู้ความสามารถมาต่อยอด ในการจัดการความรู้ได้อย่างเหมาะสมเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป


ข้อมูลข่าวและที่มา  ผู้สื่อข่าว : ศิริพร วัฒนสุวกุล   ผู้เรียบเรียง : ธนิกา เนาวรัชต์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

Leave a Reply

%d bloggers like this: