พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์ “เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก Directorate of Civil Affairs” นำคณะ “กร.ทบ.” เดินทางเข้ารดน้ำขอพรปีใหม่ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์ “เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก Directorate of Civil Affairs” นำคณะ “กร.ทบ.” เดินทางเข้ารดน้ำขอพรปีใหม่ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สืบเนื่องเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 61 ที่ผ่านมา เวลา 14:30 น. ที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีพล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์ “เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก” พร้อมทั้ง คณะผู้บังคับบัญชากรมกิจการพลเรือนทหารบก นำคณะเดินทางเข้า

รดน้ำขอพรปีใหม่ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” (เนื่องในเทศกาลสงกรานต์) ปีใหม่ไทย ทั้งนี้ในงานบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

เบื้องต้นในการรดน้ำ(ขอพรปีใหม่ในเทศกาลสงกรานต์)ในครั้งนี้เพื่อเป็นแสดงออกถึงความเคารพ ความสามัคคี ของหน่วยงาน กร.ทบ. อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน กร.ทบ ทุกคน> (ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร) > Cr.กร.ทบ.

> (เนื้อข่าว)   > ธีรพล ปลื้มถนอม  รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: