พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีเชิญชวนเที่ยวชมงาน “หอยนางรม สุราษฎร์ธานี ปลอดภัย สร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค” ประจำปี 2561


พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีเชิญชวนเที่ยวชมงาน “หอยนางรม สุราษฎร์ธานี ปลอดภัย สร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค” ประจำปี 2561

นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กล่าวว่า  ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3(สุราษฎร์ธานี)  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี   ชาวประมงผู้ที่เพาะเลี้ยงหอยรม  และผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐและเอกชน  จัดงาน “หอยนางรม สุราษฎร์ธานี ปลอดภัย สร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค” ประจำปี 2561  ณ ศูนย์ค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี  ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2561  เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งภายในจังหวัดและนักท่องเที่ยว

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กล่าวว่า  หอยนางรม จัดเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นระยะเวลาอันยาวนาน  จนเป็นที่รู้จักกันในชื่อหอยนางรมสุราษฎร์ธานี  และถูกนำมาใช้ในเป็นส่วนหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่ว่า เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ  ประกอบกับหอยนางรมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่ามีคุณภาพดี  จนได้รับการรับรองให้เป็นสินค้า  ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด  ซึ่งหอยนางรมของสุราษฎร์ธานี  มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  คือ ตัวภายในมีขนาดใหญ่ เนื้อมากและเนื้อมีสัมผัสมีรสชาติดี เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ.


ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: