นายอิทธิพล คุณปลื้ม  กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้แทนประเทศไทย กล่าวในพิธีปิดงาน Sports Festival 2018 “United Through Sports” ณ Conference room 1 ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วันที่ 20 เมษายน 2561 นายอิทธิพล คุณปลื้ม  กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้แทนประเทศไทย กล่าวในพิธีปิดงาน Sports Festival 2018 “United Through Sports” ณ Conference room 1 ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

     นายอิทธิพล คุณปลื้ม กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสต้อนรับประธาน และคณะกรรมการบริหารของ SportAccord รวมถึงผู้บริหารองค์กรกีฬาทุกสหพันธ์ที่ได้มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ต้องขอเรียนให้ทราบว่าคนไทยทุกคนโดยเฉพาะบุคคลในวงการกีฬา ต่างก็มีความยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SportAccord 2018 และ Sports Festival เพราะการประชุมดังกล่าว ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันเรื่องกีฬาของประเทศ ให้มีความก้าวหน้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการกีฬาของไทย

     “ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีของทวีปเอเชีย จึงได้รับการขนานนามว่า “ Thailand is a window of Asia” ดังนั้น แนวคิดที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางกีฬาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงเป็นเรื่องที่ไม่เกินความสามารถที่จะกระทำได้ เพราะสถานที่ของประเทศ ตลอดจนบุคลากร และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ต่างก็มีความพร้อมอยู่แล้ว การที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SportAccord 2018 นับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะได้สร้างความสัมพันธ์ ความใกล้ชิด ระหว่าง ผู้บริหารของสมาคมกีฬาในประเทศไทย และผู้บริหารจากสหพันธ์กีฬานานาชาติ ที่อยู่ในสังกัดเดียวกัน จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย”

     กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสเดียวกันนี้ยังมีกีฬาอีกหลายชนิดที่เป็นที่แพร่หลาย ผู้คนนิยมเล่นกันทั่วโลก แต่ชนิดกีฬานั้นยังไม่มีในประเทศไทย การจัดประชุม SportAccord 2018 ในครั้งนี้ จึงเป็นการแนะนำชนิดกีฬาที่แพร่หลายดังกล่าว รวมทั้งมีการสาธิตและแข่งขันจากนักกีฬาที่มีชื่อเสียงของโลกให้ได้ชมภายในงาน ถือเป็นการส่งเสริมประเทศไทยในการจัดตั้งสมาคมกีฬาใหม่ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยและประเทศชาติต่อไป ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารของ SportAccord ที่ได้ให้เกียรติประเทศไทย , หน่วยงานกีฬาภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเกี่ยวกับกีฬาในครั้งนี้  ซึ่งเนื้อหาสาระของการประชุมนั้น นับเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทำให้วงการกีฬาของไทยได้รับทราบความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวต่างๆ ของวงการกีฬาจากทั่วโลก นอกเหนือจากการประชุม SportAccord 2018 แล้ว ยังมีกิจกรรม Sports Festival และ Sports for All  ซึ่งนับว่าเป็นการจุดประกายให้กับวงการกีฬาของไทย เพราะถือเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยได้มีส่วนในการเล่นกีฬาและใช้กีฬาให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อสังคมอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร (เครดิต) ภาพ/ข่าว

> Cr.Sittipon 

Leave a Reply

%d bloggers like this: