สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลาง ฮ.ศ.๑๔๓๙ ที่ศูนย์บริหารอิสลาม คลองเก้า เขตหนองจอก  ที่ห้องประชุมโรงเรียนซีรอยุ้ลอิบาดะห์ (พระรามเก้า) กรุงเทพฯ 


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลาง ฮ.ศ.๑๔๓๙ ที่ศูนย์บริหารอิสลาม คลองเก้า เขตหนองจอก  ที่ห้องประชุมโรงเรียนซีรอยุ้ลอิบาดะห์ (พระรามเก้า) กรุงเทพฯ วันนี้( 21 เม.ย.61) เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๓๙ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ โดยมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายสมศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๓๙ กล่าวว่า สำหรับงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๓๙ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 พ.ค. 2561 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า เขตหนองจอก กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัดและเผยแพร่ จริยวัตรและคำสอน ของท่านศาสดาเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกในสังคมพหุวัฒนธรรมและกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยในปีนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด

งานเมาลิดกลางฯ ถือเป็นงานที่มีความสำคัญที่จะทำหน้าที่เผยแพร่ให้ทุกคนได้รับทราบและรับรู้ถึงการจัดงานในครั้งนี้รวมทั้งเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานดังกล่าวและเพื่อให้การดำเนินงานของความสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในโลกวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีนายสมาน อาดัม เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ 


ขอบคุณภาพ/ข่าว 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๓๙  ร (พัชรา สะรอนี 083-6378583/lalasaranee@outlook.co.th)

 ! ผ่านเลนส์ 005 รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link