นมโรงเรียนระอุ! ปลดฟ้าผ่า “ธนิตย์”พ้นปธ.มิลค์บอร์ด คาดปัญหาพิพาท สั่งสหกรณ์วังน้ำเย็นหยุดผลิต หลัง อย.ไม่รับรองคุณภาพ และใบอนุญาตหมดอายุมี.ค 61 ด้านชุมุนมสหกรณ์ทั่วประเทศ ประชุมร่วมกัน 9โมง วันนี้ ลงมติถอนตัวกรรมการตรวจสอบชุดฟลูออไรด์ หลัง ก.เกษตร ซุ่มลงพท.ตรวจ ไม่บอกกล่าว แต่กลับขอให้รับรอง


นมโรงเรียนระอุ! ปลดฟ้าผ่า “ธนิตย์”พ้นปธ.มิลค์บอร์ด คาดปัญหาพิพาท สั่งสหกรณ์วังน้ำเย็นหยุดผลิต หลัง อย.ไม่รับรองคุณภาพ และใบอนุญาตหมดอายุมี.ค 61 ด้านชุมุนมสหกรณ์ทั่วประเทศ ประชุมร่วมกัน 9โมง วันนี้ ลงมติถอนตัวกรรมการตรวจสอบชุดฟลูออไรด์ หลัง ก.เกษตร ซุ่มลงพท.ตรวจ ไม่บอกกล่าว แต่กลับขอให้รับรอง            

ไทยพีบีเอส ตรวจสอบพบว่า ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ มีหนังสือคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามโดย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เรื่องยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้ นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือมิลค์บอร์ด ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยระบุว่า เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การปลดนายธนิตย์ ออกจากประธานมิลค์บอร์ด สาเหตุส่วนหนึ่ง สืบเนื่องมาจากความขัดแย้ง กรณีที่นายธนิตย์ ในฐานะประธานมิลค์บอร์ด ไม่ได้รับรองสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น หนึ่งในผู้ผลิตนมฟลูออไรด์ ให้ได้สิทธิ์การผลิตในภาคปีการศึกษานี้ 

โดยการไม่รองรับดังกล่าวสืบเนื่องมากจาก กรณีองค์การอาหารและยา (อย.) ไม่ต่อใบอนุญาตการผลิต ให้กับสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น เนื่องจากพบว่าการผลิตอยู่ในเกณฑ์ไม่ได้คุณภาพ  และใบอนุญาตอย. หมดอายุเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561  ส่งผลให้สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ฟ้องศาลปกครอง เพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองให้ผลิตนมฟลูออไรด์ต่อไปได้  และต่อมาศาลฯ มีคำสั่งให้ฝ่ายเกี่ยวข้องตรวจสอบ

ต่อมามิลค์บอร์ด มอบหมาย คณะกรรมการเฉพาะกิจลงพื้นที่สหกรณ์วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว  เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ในฐานะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ภายใต้คณะทำงานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือ มิลค์บอร์ด เปิดเผยกับ “ไทยพีบีเอส”ว่า หลังจากที่นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ทางคณะทำงานก็เริ่มลงพื้นที่ปฎิบัติงาน โดยมี นายธเนศ โพธิ์ทอง รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นหัวหน้าคณะนำทีมลงเพื่อตรวจค้นสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จ.สระแก้ว
โดยตรวจสอบ 2 ประเด็น คือ ปริมาณนมยูเอชที และนมฟลูออไรด์ และตรวจนับนมกล่องในสต๊อกว่า มีจำนวนทั้งหมดเท่าใด

“การลงพื้นที่วันที่ 13 ที่ผ่านมา สาเหตุมาจากข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการนมโรงเรียน ที่อ้างว่าได้รับผลกระทบจากการผลิตนมผสมฟลูออไรด์ 20 ล้านกล่อง ส่งมอบช่วงเปิดเทอม 1/2561 แต่เนื่องจากยังไม่มีคำสั่งให้ผลิต นประกอบกับทาง อย. ไม่ต่อใบอนุญาต ซึ่งเป็นใบอนุญาตผลิตนมฟลูออไรด์หมดอายุลงวันที่ 31 มีนาคม 2561 “

แต่เมื่อลงพื้นที่วันที่ 13 ทางสหกรณ์วังน้ำเย็น ไม่ยินยอมให้เข้าพื่นที่ตรวจสอบ และพนักงานแจ้งว่า ไม่มีอำนาจ รวมถึงนายอำนวย ทงก๊ก ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ไม่อนุญาตให้ตรวจค้น ทางปศุสัตว์จังหวัดในฐานะหัวหน้าทีม จึงบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับรัฐมนตรีเกษตรฯ รับทราบ

ในแต่ละปีรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณ 14,000 ล้านบาท ผลิตนมโรงเรียนและนมฟลูออไรด์ ให้เด็กนักเรียน อนุบาลถึง ป.6 จำนวน 7.4 ล้านคน 

นัยฤทธิ์ จำเล กล่าวด้วยว่า เช้าวันนี้ เวลา 09:00 น. ชุมนุมสหกรณ์โคนม 5 ภาค ซึ่งมีสมาชิกทั่วประเทศ จะประชุมร่วมกันที่สหกรณ์วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร เพื่อลงมติขอถอนตัวออกจากกรรมการสอบเรื่องนี้หลังจาก พบว่า ทางกระทรวงเกษตร และ ปศุสัตว์ ลงพื้นที่รับรองคุณภาพให้สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น เมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา ทั้งๆ ที่กำหนดนัดลงพื้นที่พร้อมกัน คือ วันที่ 20 เมษายน 2561 โดยไม่แจ้งให้ชุมนุมสหกรณ์ทราบล่วงหน้า แต่กลับมาให้ชุมนุมสหกรณ์ และ อย.ช่วยลงนามรับรองว่า การตรวจสอบถูกต้อง 

” เขาลงพื้นที่โดยไม่แจ้ง ทั้งๆ ที่นัดกันแล้ว พวกผม กับ อย. ไม่ได้ลงตรวจด้วย แต่มาให้ลงนามรับรองว่าถูกต้องได้มาตรฐานได้อย่างไร การลงพื้นที่ตามกำหนดเดิมเมื่อวานจึงต้องล้มเลิกไปเพราะเขาไปลงกันก่อนแล้ว คิดดูแล้วกันว่า ทำอย่างนี้ได้อย่างไร  ชุมนุมสหกรณ์จะไม่ทนอีกต่อไป  เราจะประชุมเพิ่อลงมติไม่ร่วมอีก และจะเดินหน้า เรียกร้องให้ รมว.เกษตรตรวจสอบ ว่าผลการสอบตรวจสอบนมฟลูออไรด์ครั้งนี้ มีเงื่อนงำอะไรหรือไม่ สิ่งที่คุณธนิตย์โดนปลด ผมว่ามาจากการไม่ต่อใบอนุญาต ตามความเห็นของ อย. คุณธนิตรู้ระบบ รู้ปัญหานมโรงเรียนดี มีการตรวจสอบและชะลอเรื่องที่เกิดปัญหา แต่ก็มาโดนปลดแบบนี้ อะไรคือความโปร่งใส” 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การสั่งชะลอผลิตนมโรงเรียนฟลูออไรด์ของสหกรณ์วังน้ำเย็น ส่งผลให้ทางสหกรณ์ยื่นฟ้องศาลปกครอง ขอระงับคำสั่งของมิลค์บอร์ด และนำไปสู่การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจนเป็นปัญหาพิพาทในขณะนี้


Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link