ราชบุรี – ทหารช่าง จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ปี 2563 ผลัดที่ 1

กรมการทหารช่าง ราชบุรีจัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2563 ผลัดที่ 1วันที่ 28 ก.ย.63 ที่บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานมอบธงประจำหน่วยฝึก ให้กับผู้ฝึกทหารใหม่ของกรมการทหารช่าง ทั้ง 7 หน่วยฝึก ประกอบด้วย หน่วยฝึกที่ 1 และหน่วยฝึกที่ 2 กองบริการกรมการทหารช่าง , หน่วยฝึกที่ 3 กรมทหารช่างที่ 21 , หน่วยฝึกที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 , หน่วยฝึกที่ 5 กองพันทหารช่างที่ 51 , หน่วยฝึกที่ 6 กองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 และหน่วยฝึก ที่ 7 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง ต่อจากนั้น เจ้ากรมการทหารช่าง ได้กล่าวต้อนรับพร้อมกับให้โอวาท และทักทายพูดคุยกับทหารใหม่สำหรับทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2563 ผลัดที่ 1 กรมการทหารช่าง ได้รับการบรรจุ เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 839 นาย โดยส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งปัจจุบันทหารใหม่อยู่ระหว่างห้วงการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นทั่วไป ทหารใหม่ทุกเหล่า ของกองทัพบก จะเข้ารับการฝึกเป็นระยะเวลา ๖ สัปดาห์ และเสร็จสิ้นการฝึกในวันที่ 12 ตุลาคม 2563โดยพิธีต้อนรับทหารใหม่ในครั้งนี้ เพื่อให้ทหารใหม่เกิดความภาคภูมิใจ และอบอุ่นใจที่ได้มีโอกาส เข้ามารับใช้ประเทศชาติ ในการเป็นทหารกองประจำการ อีกทั้งเป็นการแนะนำให้ทหารใหม่ ได้รู้จัก ผู้บังคับบัญชา และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมการทหารช่าง และหน่วยขึ้นตรงของ กรมการทหารช่างสุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: