ปิดท้ายตำนานสงกรานต์ไทย 61 จัดยิ่งใหญ่สงกรานต์มอญปากลัด งานประเพณีสงกรานต์ปากลัดหรือสงกรานต์พระประแดงประจำปี  2561 


ปิดท้ายตำนานสงกรานต์ไทย 61 จัดยิ่งใหญ่สงกรานต์มอญปากลัด งานประเพณีสงกรานต์ปากลัดหรือสงกรานต์พระประแดงประจำปี  2561 

    

  เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันที่ 22 เมษายน 2561 ณ บริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ปากลัดหรือสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2561โดยมีนายวรณัฐฏ์  หนูรอต นายอำเภอพระประแดง  พร้อมข้าราชการ ทหารตำรวจ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาร่วมพิธีเปิดงาน โดย นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองพระประแดง ในฐานะประธานอำนวยการจัดงานสงกรานต์ปากลัดหรือสงกรานต์พระประแดงครั้งนี้ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และการจัดแสดงประเพณีกวนกาละมา เล่นสะบ้ารารามัญ การแสดงรำตะลุงมอญซ่อมผ้าของคณะนักเรียน

   
   จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการ ทหารตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ร่วมเดินในขบวนแห่นางสงกรานต์ และขบวนรถบุปผาชาติ ที่จัดได้ว่ามีความยิ่งใหญ่ ความสวยงามเด่นสง่าตระการตา เป็นเอกลักษณ์ของชนชาวมอญเมืองพระประแดง ประมาณ 13 ขบวน เคลื่อนขบวนออกจากด้านหน้าศูนย์วัฒนธรรมอำเภอพระประแดง โรงเรียนอำนวยวิทย์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ไปตามถนนนครเขื่อนขันธ์ แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพระราชวิริยาภรณ์ ขบวนไปสิ้นสุดขบวนที่บริเวณวัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอารามหลวง จุดที่บรรพบุรุษของชาวมอญพระประแดงนั้นเคารพนับถือ ทั้งนี้เพื่อประกอบพิธีกรรมการปล่อยนกปล่อยปลา ตามความเชื่อของบรรพบุรุษชาวมอญพระประแดง อันเป็นการร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลในวันสงกรานต์ชาวมอญพระประแดงแต่ละปีมาจนทุกวันนี้ 


  ซึ่งทางจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร อำเภอพระประแดง เทศบาลเมืองพระประแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชนและภาคเอกชน ร่วมจัดงานประเพณีสงกรานต์ปากลัดหรือสงกรานต์พระประแดงประจำปี  2561  กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน  2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.นั้นเป็นต้นไปในเขตบริเวณตัวอำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ งานประเพณีสงกรานต์พระประแดงนับว่าเป็นงานประเพณีเก่าแก่อายุนานเกือบ 200  ปี สืบทอดกันมาตั้งแต่  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป จนกลายเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และได้รับการยกย่องให้เป็นงานประเพณีวัฒนธรรมระดับชาติ

    
   ตามประวัติเล่าว่าสำหรับงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง หรือสงกรานต์ปากลัด  จัดถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของชาวมอญหรือรามัญที่มีชื่อเสียง เป็นงานประเพณีเก่าแก่ของบรรพบุรุษชาวรามัญ หรือชาวมอญเมืองนครเขื่อนขันธ์ ปัจจุบันคือ อำเภอพระประแดง  ถูกสร้างเมืองขึ้นในสมัยของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  รัชกาลที่ 2 ราชวงศ์จักรี ซึ่งงานประเพณีสงกรานต์พระประแดงนับว่าเป็นงานประเพณีเก่าแก่อายุนานเข้ามาจนครบ 200 ปี ในปี พ.ศ.2558 สืบทอดกันมาตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี โดยพระองค์นั้นได้ทรงสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์หรือ อ.พระประแดง เมื่อปี พ.ศ.2358 ในกาลครั้งนี้พระองค์ได้ทรงให้อพยพชาวมอญสามโคก เมืองปทุมธานี ซึ่งเป็นกลุ่มของพระยามหาโยธา(เจ่ง) หรือพระยาเจ่ง ประมาณ 300 ครอบครัว เดินทางมาปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่ตัวเมืองนครเขื่อนขันธ์ พร้อมกระนั้นกลุ่มชาวมอญกลุ่มนี้ได้มีการนำขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมประเพณีของชนชาวมอญนำติดมาด้วย และได้มีการจัดการแสดงละเล่นร่วมอนุรักษ์ตราบจนถึงทุกวันนี้ และได้พยายามสืบทอดด้วยการจัดกิจกรรมท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่รู้ประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยและต่างประเทศมักจักกันดี อาทิเช่น ขบวนแห่นางสงกรานต์เมืองมอญพระประแดง ประเพณีการกวนกาละแมมอญ ประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบ การแสดงการเล่นสะบ้ารามัญตามหมู่บ้านมอญกว่า 13 หมู่บ้านในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งประชาชนเชื้อสายชาวไทยรามัญพระประแดงนั้นได้พยายามร่วมกันอนุรักษ์นี้ติดต่อกันมาโดยมีการจัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปีจนถือกันเป็นประเพณีร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ เป็นที่ภาคภูมิใจแก่ลูกหลานชาวไทยรามัญเมืองมอญพระประแดงในรุ่นหลังให้สืบทอดกัน 


  โดยบรรยากาศทั่วไปพบว่าการเล่นสงกรานต์ของประชาชนที่เดินทางมาเล่นสาดน้ำกันตามถนนสุขสวัสดิ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ถนนเพชรหึงส์ เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ได้ปิดกันถนนนครเขื่อนขันธ์ที่เป็นเส้นทางการเดินทางเข้าตัวอำเภอพระประแดง ซึ่งมีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร จนส่งผลให้มีการจราจรที่ติดขัดเชื่อมต่อในเขตกรุงเทพมหานครบางเส้นทางเนื่องจากประชาชนที่ใช้รรปิคอัพบรรทุกถังน้ำมาจอดรถสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานดดยตลอดเส้นทางมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และอาสาสมัครจัดกำลังคอยเฝ้าสังเกตุการณ์เพื่อป้องกันปัยหาอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น

   นอกจากนี้ในช่วงยังมีการจัดแสดงการละเล่นพื้นเมือง(สะบ้ารามัญ) ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า และตามหมู่บ้านรามัญ อ.พระประแดง การแสดงทะแยมอญ ประเพณีการกวนกาละแมของดีเมืองพระประแดง คงเหลือไว้ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอย และถนนเปียกชื้นซึ่งเป็นสิ่งที่ทางหน่วยท้องถิ่นที่รับผิดชอบต้องมาดำเนินการกวาดล้างกันภายหลังจากงานประเพณีท้องถิ่นครั้งนรี้สิ้นสุดลง


         

       

     ข่าว เสียงปราการ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: