เมื่อเร็วนี้คุณอังคณาพร เฉลยคามและเพื่อนๆรวมทั้งผู้ใหญ่ที่นับถือได้มีโอกาศไปรดน้ำขอพรคุณชายสุขุมพันธุ์บริพัตร ที่วังสวนผักกาดเนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง

ชนะ  คำไทรแก้ว  รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: