พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ได้มาพบปะพูดคุย ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้แก่ข้าราชการตำรวจน้ำสตูล(ส.รน.3 กก.9 บก.รน.)

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ได้มาพบปะพูดคุย ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้แก่ข้าราชการตำรวจนำ้สตูล(ส.รน.3 กก.9 บก.รน.)โดยมี พ.ต.ท.สันติพงษ์ พันธ์สวัสดิ์ สว.ส.รน.3ฯ พร้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจนำ้สตูลให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมโครงการธันวาพอเพียง เพื่อเพียงพอ และได้กล่าวชมเชยความมีวินัย ความเข้มแข็ง และโครงการเลี้ยงแกะเพื่อการเรียนรู้ ที่ถือเป็นแนวทางการทำงานที่
พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม ผกก.9 บก.รน. ได้มอบให้สถานีตำรวจนำ้สตูล ทั้งนี้คณะตรวจเยี่ยมได้ร่วมรับประทานอาหารกับข้าราชการตำรวจนำ้สตูล เป็นการสร้างขวัญกำลังให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเต็มที่ในการดูแลประชาชน

Leave a Reply

%d bloggers like this: