คณะศิกษ์เก่า ม.รามคำแหงรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สุราษฎร์ธานี รุ่น 7 ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติปลูกป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่อาศัย แหล่งอาหารแก่สัตว์น้ำ 


คณะศิกษ์เก่า ม.รามคำแหงรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สุราษฎร์ธานี รุ่น 7 ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติปลูกป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่อาศัย แหล่งอาหารแก่สัตว์น้ำ ในโอกาส จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ รามคำแหง ครั้งที่ 2 (28 เมษายน 2561) ณ บ้านห้วยทรัพย์ หมู่ 4 ต. ลีเล็ด อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี โดยนายประเสริฐ ชัญจุกรณ์ กำนันตำบลลีเล็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน สนับสนุนสถานที่การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ฯ

ชุมชนลีเล็ด จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงนิเวศ “อเมซอนเมืองไทย” ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 


ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: