ด่านศุลกากร ตำรวจ ทหาร ปกครอง จับกุมสารเคมี โซเดียมไซยาไนด์ มูลค่ากว่า 1,100,000 บาท สารที่เป็นวัตถุอันตรายประเภท 3 


30/4/61ด่านศุลกากร ตำรวจ ทหาร ปกครอง จับกุมสารเคมี โซเดียมไซยาไนด์ มูลค่ากว่า 1,100,000 บาท สารที่เป็นวัตถุอันตรายประเภท 3 

 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 

พล.ต.ต.ปริญญา วิศิษฐฎากุล “ตาก1” ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก(ผบก.จว.ตาก )

นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด พันเอกอาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14(ฉก.ร.14) นายชัยพฤกติ์ เขียรธารรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ รอง ผบ.ฉก.ร.14 = เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปราบปราบยาเสพติด(ปส.) สภ.แม่สอด นำโดย พ.ต.อ.ภาสกร กลั่นหวาน ผกก.สภ.แม่สอด จ.ตาก และหน่วยงานที่บูรณาการในการทำงานร่วมกัน ได้แก่ ด่านศุลกากรแม่สอด=ตำรวจ=ทหาร  ฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมสารเคมี โซเดียมไซยาไนด์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอด ปฏิบัติหน้าที่สะพานมิตรภาพ ไทย -เมียนมาร์  ตรวจค้นพบสารดังกล่าวซุกซ่อนมาในรถบรรทุกขนาดเล็กทะเบียนเมียนมาร์ บรรทุกปะปนมากับของเล่นทำด้วยพลาสติก และรองเท้าแตะ สารดังกล่าวบรรจุมาในถังสีเขียว ตรวจพบจำนวน 70 ถังบรรจุถังละ50กิโลกรัม มีเมืองกำเนิดจาก สาธารณรัฐเชค ราคาประมาณ 1,100,000 บาท ซึ่งสารนี่จัดเป็นวัตถุอันตรายประเภท3 
ผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครอง ต้องได้รับอนุญาต และสารนี้ยังเป็นสารเคมีควบคุม ตามบัญชี2 ลำดับที่6 ท้ายประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องกำหนดชื่อสารเคมี พื้นที่ควบคุม และหน้าที่ของผู้ทำธุรกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันการละกลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด พ.ศ.2559 และต้องปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่32/2559

ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่องมาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภท ไปใช้ผลิตยาเสพติด เนื่องจากขณะนำออกนอกราชอาณาจักรไม่มีการสำแดงรายการให้เจ้าหน้าที่ จึงได้นำคนขับรถพร้อมสินค้ามาที่ด่านฯ และตั้งข้อหานำสินค้าออกนอกราชอาณาจักรโดยสำแดงเท็จและหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกำกัด ตามมาตรา 201 และ244 ประกอบกับมาตรา 166,167 และ252 แห่ง พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

สารโซเดียมไซยาไนด์ สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท และนิยมใช้ในการสกัดทองในเหมืองทองคำ และใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอีกหลายประเภท เช่น การย้อมสี การเพิ่มความแข็งให้กับเนื้อโลหะ  เป็นต้น แต่อีกทางหนึ่งก็สามารถนำไปสกัดเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดอีกด้วย

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: