ทหาร กกล.บูรพาตรวจเยี่ยมหารือแก้ไขและฟื้นฟูน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอย่างเป็นระบบ

สระแก้ว – รอง ผบ.กกล.บูรพาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบเครื่องอุปโภคน้ำท่วม บ้านคลองน้ำใสและบ้านโคกแจง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พร้อมกางแผนที่หารือแนวทางแก้ไขและฟื้นฟูน้ำท่วมอย่างเป็นระบบ
เมื่อวันที่ 30 เมษายน2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.ธราพงษ์ มะละคำ รอง ผบ.กกล.บูรพา เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้าน บ.โคกแจง และ บ.คลองน้ำใส ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ที่ประสพภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน จำนวน 14 ราย โดยมีส่วนราชการท้องถิ่น ท้องที่ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้นำแผนที่มาตรวจสอบเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขและพื้นฟูน้ำท่วมอย่างเป็นระบบในอนาคตด้วย

โดย นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมาว่า บ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน บ้านเรือน 53 หลัง โรงเรียน 1 แห่ง ถนนขาด 1 เส้น และพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบประมาณ 300 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่ ม.1 ต.ตาพระยา ราษฎรได้รับผลกระทบ 5 หลัง , หมู่ 4 ,10, 11 ต.ทัพเสด็จ บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 38 หลัง น้ำท่วมผิวถนนในพื้นที่ ม.4 บ้านโคกแจง ระดับน้ำสูงประมาณ 40 เซนติเมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้

นอกจากนั้น ยังมีพื้นที่ ม.3 ต.ทัพไทย มีระดับน้ำท่วมอาคารโรงเรียนทัพไทย จำนวน 1 หลัง ถนนสายบ้านโคกแจง-หนองบัว น้ำกัดเซาะขาด 1 เส้น รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ พื้นที่การเกษตร นาข้าว มันสำปะหลัง เสียหายประมาณ 100 ไร่

อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดสระแก้วพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าช่วยเหลือ ตรวจเยี่ยมและมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นและสำรวจความเสียหายเพื่อดูแลตามระเบียบราชการต่อไป ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน ยังมีการระบายน้ำได้ดีในทุกพื้นที่ ระดับน้ำลดลงตามลำดับ.

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้วรายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: