“ราชทัณฑ์เร่งเดินหน้าพัฒนาระบบ ลงวินัยคนผิดพร้อมแจงผ้า 3 ผืน”

“ราชทัณฑ์เร่งเดินหน้าพัฒนาระบบ ลงวินัยคนผิดพร้อมแจงผ้า 3 ผืน”
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพัก การลงโทษ ลดวันต้องโทษ และการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดที่จะสั่งออกไปทำงานสาธารณะ โดยจากการประชุมดังกล่าว ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกระดับชั้นนักโทษเด็ดขาดจากชั้นเลว ให้เปลี่ยนเป็น ชั้นต้องปรับปรุง และชั้นเลวมากเป็น ชั้นต้องปรับปรุงมาก เพื่อไม่เป็นการตอกย้ำความผิดของผู้ต้องขัง ซึ่งจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาเป็นคนดีของสังคมได้เมื่อภายหลังพ้นโทษ

พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า วันเดียวกันกรมราชทัณฑ์ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 2/2561 ขึ้น โดยมีมติพิจารณาลงโทษข้าราชการกรณีกระทำผิดวินัย และมีความเห็นให้ไล่ออก จำนวน 5 ราย ซึ่งมีพฤติการณ์ต่างๆ ได้แก่ 1. เบิกจ่ายเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังไม่ถูกต้องเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 2. พบโทรศัพท์มือถือสิ่งของต้องห้าม เมื่อตรวจสอบขยายผล ปรากฏมีข้อมูลเชื่อมโยงส่งข้อความและการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 3. ทุจริตยักยอกเงินฝากผู้ต้องขังไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ส่วนอีก 2 ราย ละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งการลงโทษทางวินัยดังกล่าวก็เพื่อมิให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการอื่นๆ ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

สำหรับกรณีนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ผู้ต้องขังที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกไป แล้ววิพากษ์วิจารณ์นโยบายผ้า 3 ผืน ซึ่งขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนนั้น อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กำลังเร่งปรับปรุงสภาพ ความเป็นอยู่ภายในเรือนจำให้ดีขึ้น และให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล ผู้ต้องขังเป็นพิเศษ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการของบกลาง เพื่อจัดซื้อที่นอนยางพาราให้ผู้ต้องขัง แทนผ้าห่มปูนอนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ชนะ คำไทรแก้ว รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: