TCEB จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี-ระยอง ผู้ประกอบการ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ บริเวณสวนลอยฟ้า สวนนงนุชพัทยา เป็นจำนวนมาก

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 5 พ.ย.63 นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจโครงการพัฒนาเส้นทางและจัดทำคู่มือวางแผนกิจกรรมไมซ์ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ภายใต้กิจกรรม 7 Themes ไมซ์ ในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลางและภาคตะวันออก
– [ ] สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ดร.ขจรเดช อภิชาติตระกูล ผอ.ททท. สำนักงานพัทยา ผู้แทนสมาคม ฯ ผู้ประกอบการ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ บริเวณสวนลอยฟ้า สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สำหรับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ“ ทีเส็บ” ได้จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี -ระยอง 3 วัน 2 คืน ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการขาย ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางและจัดทำคู่มือวางแผนกิจกรรมไมซ์ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ภายใต้กิจกรรม 7 Themes ไมซ์ ในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยมีผู้ประกอบการด้านไมซ์จากหลากหลายองค์กร จำนวนทั้งสิ้น 30 คน เข้าร่วมทดสอบศักยภาพของจังหวัดชลบุรีและระยองในการรองรับกลุ่มไมซ์
ซึ่งกิจกรรมฯในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการในพื้นที่อีอีซีในการนำเสนอศักยภาพ ด้านไมซ์แก่ผู้ที่เข้าร่วมทริป นำไปสู่การสร้างเครือข่ายธุรกิจไมซ์ ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนด้านการท่องเที่ยว เกิดการยกระดับพื้นที่อีอีซีสู่การเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของกลุ่มไมซ์ทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ในอนาคต

มณีรัตน์ ชุมดี //รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: