สระแก้ว – เรือนจำจังหวัดสระแก้วผนึกกำลังหน่วยงานและภาคเอกชน 18 แห่ง เปิดโครงการอบรมเพิ่มทักษะชีวิต-สร้างอาชีพผู้ต้องขับ ก่อนการปล่อยตัวนักโทษ จำนวน 251 คน อีก 6 เดือนข้างหน้า

สระแก้ว – เรือนจำจังหวัดสระแก้วผนึกกำลังหน่วยงานและภาคเอกชน 18 แห่ง เปิดโครงการอบรมเพิ่มทักษะชีวิต-สร้างอาชีพผู้ต้องขับ ก่อนการปล่อยตัวนักโทษ จำนวน 251 คน อีก 6 เดือนข้างหน้า

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เรือนจำจังหวัดสระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหน่วยงานและภาคเอกชน 18 หน่วยงาน ตามโครงการประชารัฐร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง อาทิ สภาหอการค้าจังหวัดสระแก้ว สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว จัดหางานจังหวัด แรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด โรงเรียน โรงพยาบาล วิทยาลัย และบริษัทเอกชน ร่วมกันเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวครั้งที่ 2/2561 ตามที่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล โดยมีนายธีระ รักษาประเสริฐกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับและรายงานความเป็นมา

นายธีระ รักษาประเสริฐกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า แนวทางการควบคุมผู้ต้องขังให้เป็นไปตามหลักทัณฑวิทยาสมัยใหม่ และตามข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามแนวของสหประชาชาติ จะเริ่มตั้งแต่การรับตัวผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในเรือนจำและทัณฑสถาน ผู้ต้องขังทุกรายจะได้รับการจำแนกลักษณะเพื่อศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล ต่อจากนั้นผู้ต้องขังจะเข้าสู่กระบวนการอบรมแก้ไขและฟื้นฟูจิตใจ จนกระทั่งเมื่อใกล้พ้นโทษ กรมราชทัณฑ์จึงได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว เพื่อแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนา และเป็นสวัสดิการแก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขพื้นฟู และพัฒนาให้กับตนเป็นคนดีของสังคม

นายธีระ กล่าวอีกว่า การจัดอบรมดังกล่าว สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวจะจัดระหว่างวันที่ 1-17 พ.ค.61 มีผู้ต้องขังเข้าร่วม 251 คน ซึ่งมีโทษจำคุกเหลือไม่เกิน 6 เดือน เพื่อสร้างทักษะชีวิตการสร้างจิตสำนึกทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปรับทัศนคติและพฤติกรรม การใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอาชีพระยะสั้น และการวางแผนดำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษอีกด้วย

นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวของกรมราชทัณฑ์ นับว่า เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังเป็นอย่างมาก มีวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานมาให้ความรู้ จึงขอให้ผู้ที่ได้รับโอกาส ตั้งใจอบรมและนำความรู้ ทักษะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาจิตใจ ทักษะชีวิต การฝึกวิชาชีพ ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ภายหลังพ้นโทษ ตลอดจนกลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป

ทางด้าน ผู้ต้องขังหญิงรายหนึ่ง ซึ่งถูกดำเนินคดีข้อหายาเสพติด บอกว่า ขอบคุณที่ได้รับโอกาส ซึ่งหลังฝึกอาชีพตั้งใจจะออกไปประกอบอาชีพนวดแผนไทย เพื่อเลี้ยงครอบครัวอย่างที่ได้รับการอบรมมา โดยเหลือเวลาอีกประมาณ 6 เดือน ประมาณช่วงกันยายน 2561 นี้ ตนก็จะได้รับการปล่อยตัวและได้อยู่กับลูกสาวอย่างที่ตั้งใจไว้.

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: