กรมท่าอากาศยาน รายงาน สถานการณ์ ที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 61 เมื่อเวลา 18.00 น. ได้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรอาคาร AFL (อาคารควบคุมระบบไฟฟ้าสนามบิน) ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าสนามบินขัดข้อง ขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไข เบื้องต้น ได้ออกประกาศ NOTAM ปิดสนามบิน ในวันที่ 1 พ.ค.61 ตั้งแต่เวลา 19.20 น. – วันที่ 2 พ.ค.61 เวลา 08.00 น. ไฟท์ที่ ยกเลิก 1) Air asia ไฟท์ 3372 ดอนเมือง – อุบลฯ ( แต่จะมาส่งที่สนามบินร้อยเอ็ด และนำรถบัสมารับส่งถึงอุบล) 2)Nok air ไฟท์ 9318 ดอนเมือง-อุบลฯ 3)Thai lion air ไฟท์634 ดอนเมือง – อุบลฯ 4)Thai smile ไฟท์ 028 สุวรรณภูมิ – อุบลฯ / ปภ อุบล

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: