อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ต.เมืองปาน ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 135 มม. ลำน้ำแม่เต๊อะ ได้รับผลกระทบ จำนวน 7 หมู่บ้าน หมู่ 1- 7 พื้นที่การเกเษตร นาข้าว ข้าวโพด ถั่ว อยู่ระหว่างสำรวจ / ปภ ลำปาง

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: