ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เปิดให้บริการยื่นขอตั้งผู้จัดการมรดก ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เปิดให้บริการยื่นขอตั้งผู้จัดการมรดก
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันนี้ (2 พฤษภาคม 2561) ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จัดให้มีพิธีเปิดการให้บริการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form & e-Filing) ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ณ ห้องประชุมเนติศร ชั้น 10 อาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคู่ความในการบันทึกข้อมูลและยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกได้ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องเดินทางไปศาลในวันยื่นคำร้องขอ โดยมีนายโอภาส อนันตสมบูรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดยนางชูติมา เฟื่องฟูสวัสดิ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้
บริการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form & e-Filing) ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบงานศาล ดังเช่น การยื่นฟ้องคดีแพ่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-filing ที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้ใช้งานมาระยะหนึ่งแล้ว ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จึงพัฒนาโปรแกรมการยื่นคำร้องขอ ตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form & e-Filing) ขึ้น โดยขั้นตอนการเข้าใช้งานเริ่มจากเข้าไปที่เว็บไซต์ http://civilbsc.e-service.coj.go.th/e-form แล้วลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน กรอกข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลผู้ร้องขอ ข้อมูลและรายการทรัพย์สินของเจ้ามรดกหรือผู้ตาย รวมทั้งข้อมูลรายชื่อของทายาท จากนั้นข้อมูลดังกล่าวนี้จะไปปรากฏในเอกสารคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกโดยอัตโนมัติ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเข้าสู่ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาล ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ โดยการสั่งพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน จำนวน 2 รายการ ที่มีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ในใบแจ้งดังกล่าว แล้วนำไปชำระเงิน ผ่านตู้เอทีเอ็ม หรือเคาน์เตอร์ธนาคารภายใน 3 วัน แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินกลับเข้าสู่ระบบ พร้อมทั้งสามารถเลือกกำหนดวันนัดไต่สวนได้ด้วยตนเอง จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่มีการยืนยันการฟ้อง ทั้งนี้ คู่ความสามารถตรวจสอบหมายเลขคดีดำและข้อมูลคดีของตนเองหลังจากชำระค่าธรรมเนียมศาลเรียบร้อยแล้วได้อีกด้วย จึงกล่าวได้ว่า บริการดังกล่าวนับว่าเป็นรูปโฉมใหม่ของการอำนวยความยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากขึ้น ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ศาลก็สามารถใช้ข้อมูลที่คู่ความบันทึกไว้ได้ทันทีโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ ลดภาระการพิมพ์เอกสาร ลดปริมาณการใช้กระดาษ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สอดคล้องกับนโยบายของนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา และบริบทของสังคมไทยยุคไทยแลนด์ 4.0
นอกจากนี้ ภายหลังจากพิธีเปิดบริการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form & e-Filing) ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ยังได้รับเกียรติจากนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ นโยบายสำนักงานศาลยุติธรรมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี อีกด้วย

ตั๊กตระเวนข่าว

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link