จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันซ้อมแผนภัยพิบัติ จำลองเหตุการณ์ มีเหตุเพลิงไหม้ ในอาคารสูง โดยใช้ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรปราการ เป็นสถานที่ซักซ้อม และเผชิญเหตุ

2 พฤษภาคม 61 ซ้อมแผนเพลิงไหม้ในตัวอาคาร
13.00 น. ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อบจ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ปภ.จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาล
สมุทรปราการ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานใหญ่ พลับพลาไชย และ อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมกันซ้อมแผนภัยพิบัติ จำลองเหตุการณ์ มีเหตุเพลิงไหม้ ในอาคารสูง โดยใช้ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ เป็นสถานที่ซักซ้อม และเผชิญเหตุ ในงานมีการเปิดงาน และกล่าวรายงานจาก ปภ.จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ที่ปฎิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัยในจังหวัดสมุทรปราการได้ซักซ้อม
เสมือนปฎิบัติการจริง เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ในอาคารสูง และมีผู้บาดเจ็บ และผู้ติดค้างในตัวอาคารต้องการความช่วยเหลือ

โดยในงาน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมปฎิบัติกว่า 40 นาย โดยมีการใช้อุปกรณ์กู้ภัย เพื่อ
ช่วยเหลือ และลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บ จากในตัวอาคาร ออกมาสู่เบื้องล่าง เพื่อส่งต่อให้ทีมกู้ชีพ และทีมพยาบาล
รักษา และนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บรักษาต่อที่โรงพยาบาลต่อไป

ภาพ คำรพ 127 / อินทรี 115
ข่าว คำรพ 57
ฝ่ายข่าวสื่อสารองค์กร
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สายด่วน 1418

Leave a Reply

%d bloggers like this: