ทำดีมีข่าวสัมภาษณ์เกี่ยวกับจิตอาสาที่ตั้งใจทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน เรื่องจริงผ่านเลนส์  300149 ทำการสัมภาษณ์อาสาทำความดี ที่หน้าห้องวิทยุสำนักงานเขตประเวศ  

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.50 น. เรื่องจริงผ่านเลนส์  300149 ทำการสัมภาษณ์อาสาทำความดี ที่หน้าห้องวิทยุสำนักงานเขตประเวศ ทำการสัมภาษณ์ นายมานะ อิ่มเอิบ (พี่จี่) อายุ49 ปีซึ่งเป็นอาสากู้ชีพกู้ภัย อปพร.ของสำนักงานเขตประเวศ โดยทำงานอาสามาร่วม 20 ปี ปัจจุบันมีอาชีพเป็นหมอนวดแผนไทยหรือแผนโบราณ ซึ่งได้รับการฝึกอบรมมาจากวัดโพธิ์ท่าเตียนและ ได้รับการอบรมมาจากศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพ วัดธรรมมงคล และได้มีการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ในหลักสูตรอนาโตมี่ของ ท่านอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์ ในการแก้ไขอาการของ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และกระดูก ซึ่งเป็นอาสากู้ชีพกู้ภัย อปพร. เขต.ประเวศ รหัส เขตประเวศ441 ดำรงตำแหน่ง รองประธาน อปพร.เขตประเวศ ปัจจุบันเปิดสอน หลักสูตรนวดแผนไทย ให้กับทาง กศน.ที่วัดทุ่งธรรมสาธิต โดยการสอนดังกล่าว  สอนฟรีให้กับผู้ที่สมัครเข้าเรียน ซึ่งมีใบรับรองวิชาชีพจาก กศน. สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ โดยการสอน ไม่มีการคิดมูลค่าการสอนใดใด โดยจะเปิดทำการสอน ทุกวันอาทิตย์ สำหรับผู้ที่มีอาการ แล้วไปที่ วัดทุ่งธรรมสาธิต ก็จะได้รับการรักษาฟรี ด้วยการกระทำดังกล่าว จุดประสงค์เพื่อเป็นการถวายแด่ รัชกาลที่ 9  ทำดีเพื่อพ่อ จากการสอบถาม การเป็นอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสำนักงานเขตประเวศ จากการสอบถามทราบเพิ่มเติมว่า ในการดับเพลิง ทาง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตประเวศ ยังคงขาดแคลนในเรื่องอุปกรณ์ และชุดปฏิบัติการ ในการ ป้องกันภัยอัคคีภัย พร้อมทั้งกำลังพลซึ่งยังคงน้อยอยู่ หากท่านใดมีความประสงค์จะให้การช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขตประเวศ สำหรับ คติประจำใจ ความดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอา ข้อคิดเสนอแนะเพิ่มเติม อยากให้ อาสา มีความสามัคคี มีความรักซึ่งกันและกัน ดำเนินตามรอยของพ่อ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: