มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมพิธีบรรจุร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมพิธีบรรจุร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันพฤหัสที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น.
ณ บริเวณอาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ผู้ช่วยกรรมการเลขาธิการ และคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธีบวงสรวงและบรรจุร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (อาจารย์ใหญ่) จำนวน 325 ท่าน เพื่อรอพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมกับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ บริเวณอาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในปีนี้เป็นปีที่ 15 แล้ว ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และนิสิตแพทย์ ปีที่ 2 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศกายเพื่อการศึกษา(เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 325 ท่าน ซึ่งมีการกำหนดพิธีการ ดังนี้

วันพฤหัส ที่ 3 พฤษภาคม 2561 พิธีบวงสรวงเซ่นไหว้ ขอขมา และบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ลงหีบ โดยเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่ญาติอาจารย์ใหญ่ และพิธีสวดพระอภิธรรม ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เคลื่อนย้ายร่างอาจารย์ใหญ่ไปตามวัดต่างๆ เพื่อรอพระราชทานเพลิงศพ(เป็นกรณีพิเศษ) จำนวน 278 ท่าน เนื่องจากร่างอาจารย์ใหญ่ จำนวน 47 ท่าน ญาติได้แจ้งความประสงค์ที่จะนำไปประกอบพิธีเอง โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกันทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายร่างอาจารย์ใหญ่ ไปยังวัดต่างๆ รวม 26 วัด ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยใช้รถในการเคลื่อนย้ายทั้งหมด 278 คัน

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เก็บอัฐิอาจารย์ใหญ่ ทั้งหมด 26 วัด

ทั้งนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ให้การสนับสนุนหีบบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ จำนวน 330 หีบ พร้อมด้วยถุงพลาสติก, ผ้าดิบ, ผ้าพลาสติก, ถุงมือผ้า, ถุงมือยาง, ผ้าปิดจมูก, เสื้อผ้า(เสื้อ-กางเกง) อาจารย์ใหญ่ และอุปกรณ์อื่นๆ โดยมีอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ร่วมจัดตั้งโรงประกอบอาหาร แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มในงานพิธีฯ

ด้วยเหตุนี้ ในวันและเวลาดังกล่าว เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำรถจำนวน 278 คัน ร่วมในการปฏิบัติหน้าที่เคลื่อนย้ายร่างอาจารย์ใหญ่มุ่งหน้าสู่วัดต่างๆ หลายเส้นทาง อาจส่งผลให้ผู้ที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Leave a Reply

%d bloggers like this: