ราชบุรี – ท่านหญิงสิริกิติยา เปิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง 

ราชบุรี – ท่านหญิงสิริกิติยา เปิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง

 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 20 พ.ย.63 ที่โรงมหรสพหนังใหญ่ วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ท่านหญิงสิริกิติยา เจนเซน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง “วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ” ภายใต้แนวคิด”๕ สายน้ำวัฒนธรรม แห่งลุ่มแม่น้ำภาคกลาง” โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผวจ.ราชบุรี กล่าวต้อนรับ และมี ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการเปิดงานดังกล่าว

 

สำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นกลไกสำคัญในการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นซึ่งภายใต้การดำเนินนโยบายของ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จึงสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเปิดพื้นที่ให้ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรู้ต่างๆมารวมตัวกัน พบปะแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง นำมาสู่ความร่วมมือของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลางจำนวน 30 แห่ง ให้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนคนไทย คนรุ่นใหม่ ให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นและร่วมอนุรักษ์อัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นยังให้นทท. นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่นภูมิภาคต่างๆได้มาสัมผัสแลกเปลี่ยนประสบการณ์อีกด้วย

 

โดยการจัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง”วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ”ภายใต้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 22 พ.ย.63 ณ วัดขนอนหนังใหญ่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภายในงานมีการจัดการแสดงนิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง 30 แห่ง การเสวนาวิชาการประสบการณ์จากคนทำงานพิพิธภัณฑ์การสาธิตและการแสดงวัฒนธรรมรวมถึงกิจกรรม workshop

 

 

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี 063-3786378

Leave a Reply

%d bloggers like this: