การรถไฟฯ จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันเสาร์ที่5พฤษภาคม2561
รองผู้ว่าการรถไฟฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมนำร่องเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ และประชาชนในพื้นที่
นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่ากลุ่มธุรกิจการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2561 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และร่วมรับฟังปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา รวมทั้ง ได้มอบนโยบายในด้านการให้บริการผู้โดยสาร มาตรการรักษาความปลอดภัย การดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยในบริเวณสถานีและบนขบวนรถโดยสารเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการให้บริการแก่ประชาชนเนื่องในโอกาสใกล้จะถึงเดือนรอมฎอน (ถือศีลอด) ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ประจำปี 2561 นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เยี่ยมและมอบอินทผาลัมให้แก่ผู้นำศาสนาที่ชุมชน มัสยิดที่อยู่บริเวณใกล้สถานีและสองข้างทางรถไฟ ทั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการร่วมเฝ้าระวังดูแลเส้นทางและทรัพย์สินของการรถไฟฯ อีกทางหนึ่งด้วย

ภาพ/ข่าว
**เอวัชระ** ทีมข่าวเรืองจริงผ่านเลนส์รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: