งานวันสถาปนา และมอบเครื่องหมายเชิญชูเกียรติ์ และเครื่องหมายต่อต้านก่อการร้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

งานวันสถาปนา และมอบเครื่องหมายเชิญชูเกียรติ์ และเครื่องหมายต่อต้านก่อการร้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้มีกระจัดพิธีสถาปนาครบรอบ65 ปี แล้วยังมีพิธีวางพวงมาลัย โดย อดีตผู้บัชญาการตำรวจตระเวนชายแดน และทาญาติของ
พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ และมีพิธีมอบเครื่องหมายนักโดดร่ม เครื่องหมายการต่อต้านก่อการร้าย เครื่องหมายการต่อต้าน ปราบปรามความไม่สงสงบ ประกาศกิติคุณหน่วยงาน และข้าราชการตำรวจดีเด่น นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
นอกจากนั้นทางท่าน ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนยังกล่าวต่อว่า ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังมอบหมายหน้าที่นอกจาก ปกป้องพิทักษ์รักษาความสงบตามชายแดนแล้วนั้น ยังต้องมีฟน้าที่ ดูแลของหนีภาษี สิ่งผิดกฏหมายและยาเสพติดที่จะเข้ามายังทางชายแดนอีกด้วย

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: