เปิดโครงการ “สานฝันเยาวชนด้านทักษะฟุตบอลเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ” และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับสโมสรฟุตบอล เอ็มโอเอฟศุลกากร ยูไนเต็ด (MOF CUSTOMS UNITED)

เปิดโครงการ “สานฝันเยาวชนด้านทักษะฟุตบอลเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ” และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับสโมสรฟุตบอล เอ็มโอเอฟศุลกากร ยูไนเต็ด (MOF CUSTOMS UNITED)

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยมีนายชาติชาย โฆษิตพัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, นางปารณี มงคลศิริภัทรา รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, นางนริศรา ศรีภิรมย์รางแกง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ และ นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประธานสโมสรฟุตบอลเอ็มโอเอฟ ศุลกากรยูไนเต็ด ร่วมในพิธี

โครงการดังกล่าว จะมีการนำเยาวชนไปชมการแข่งขันฟุตบอลที่สนามของสโมสรเอ็มโอเอฟศุลกากร ยูไนเต็ด ที่ซอยลาดกระบัง 54 นัดเปิดสนามเลคที่สองในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2561 (ทีมเอ็มโอเอฟศุลกากร ยูไนเต็ด พบกับทีมสุราษฎร์ธานี เอฟซี) และพาเข้าชมสนามอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยมีกำหนดการอบรมให้น้องๆ เยาวชน มีระเบียบวินัยตามข้อกำหนดของสโมสรฯ และฝึกซ้อมทักษะตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561

Leave a Reply

%d bloggers like this: