จังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้อนรับ หม่อมหลวง ยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจ และประชุมเตรียมการ รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ที่จะทรงเยี่ยมสมาชิกและททรงติดตามผลการดำเนินงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า หมายกำหนดการขององค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เบื้องต้น ประกอบด้วย การเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE และทรงเปิดชมรมเพื่อนใจ รวมทั้งทรงเป็นองค์ประธานการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE

ขอบคุณข่าวจาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: