หน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ถอดบทเรียนป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล

หน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ถอดบทเรียนป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล

นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ในการประชุมร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อถอดบทเรียน จากการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ทางน้ำ และทางอากาศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงของการใช้มาตรการคุมเข้มความปลอดภัย พบว่า พฤติกรรมเสี่ยง และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่ เกิดจากพฤติกรรมการขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ซึ่งรถจักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด
สำหรับการถอดบทเรียนครั้งนี้ จะได้นำข้อมูลสถิติ เชิงตัวเลข เชิงพฤติกรรม รวมทั้งปัญหาอุปสรรค มาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา ส่งต่อให้แต่ละหน่วย นำไปแก้ไขปรับปรุง เพื่อเป้าหมายของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามลำดับ ให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างไรก็ดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังคงเน้นย้ำเรื่องของการประชาสัมพันธ์ หรือสร้างการรับรู้ ในมาตรการลดความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขอความร่วมมือ ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน มีน้ำใจและรักษาวินัยจราจร เพื่อลดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตให้มากที่สุด สู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: