หน่วยงานความมั่นคง ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา และจัดระเบียบ พื้นที่ 3 เกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานความมั่นคง ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา และจัดระเบียบ พื้นที่ 3 เกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยถึงการประชุมร่วมกับ พลตรี มโนช จันทร์คีรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 พร้อมด้วยหน่วยงานด้านความมั่นคง ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ในการแก้ปัญหาพื้นที่ 3 เกาะ คือ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า
โดยที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาในกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มปัญหาที่ดินทำกิน/ที่สาธารณประโยชน์, กลุ่มปัญหารถโดยสาร/รถแท็กซี่ รวมทั้ง กลุ่มปัญหาการจัดระเบียบการท่องเที่ยวแนวชายหาด ตลอดจนปัญหาด้านความมั่นคง/ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอื่น ๆ ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ได้แก่ การเปิดกิจการสอนดำน้ำโดยไม่ถูกต้อง, มลพิษทางเสียงจากการขึ้น-ลงของเครื่องบิน และปัญหาการประกอบกิจการของชาวต่างชาติ เช่น ร้านอาหาร และสถานบันเทิง

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ ประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: