เยี่ยมสำนักงาน นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.53ปี) ให้การต้อนรับ นายนพดล เรืองศรี ประธานบริษัท เรย์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วย น.ส.ศศินา เรืองศรี รองประธาน บริษัทฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมสำนักงานสมาคมฯ

เยี่ยมสำนักงาน นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.53ปี) ให้การต้อนรับ นายนพดล เรืองศรี ประธานบริษัท เรย์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วย น.ส.ศศินา เรืองศรี รองประธาน บริษัทฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมสำนักงานสมาคมฯ โดยมอบผลิตภัณฑ์ความงาม RAY ให้ด้วย ณ ที่ทำการสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

%d bloggers like this: