ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เขตสายไหม จัดงานรณรงค์ให้เยาวชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ….

ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เขตสายไหม จัดงานรณรงค์ให้เยาวชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ….

น.อ.ชัยรงค์ ปุจฉาการ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จัดงานรณรงค์ให้เยาวชนอนุรักษ์ศิลวัฒนธรรมไทย โดยร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ปปส.กทม.) สำนักงานเขตสายไหม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน.สายไหม และ คุณปัญญาชัย ขำสนิท ประธานชมรมนาฏศิลป์ ตลาดเทพทิพย์สายไหม

การจัดกิจกรรมดังกล่าวใช้ระยะเวลาดำเนินการกว่า 1 เดือน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักการใช้เครื่องดนตรีไทย รำไทย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนะธรรมไทย เพื่อสืบทอดให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น โดยภายในงานมีการแต่งกายย้อยยุค จัดเวทีและการแสดงแบบล้านนา เลี้ยงอาหารขันโตก เพื่อสืบสานประเพณีไทย ได้รับความชื่นชมจากผู้มาร่วมงานและชาวสายไหม เป็นอย่างมาก ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับเยาวชนและสถาบันครอบครัว

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก น.ส.จันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผอ.ปปส.กทม. มาเป็นประธานในพิธีปิด โดยมี น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ อดีต ส.ส.เขตสายไหม พ.ต.อ.ทนงศิลป์ มณีโชติ ผกก.สน.สายไหม นายจักรรัตน์ กนะกาศัย ประธานคณะที่ปรึกษา สน.สายไหม นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ รองประธาน กต.ตร.สน.สายไหม น.อ.สุทธิ โภคะสุวรรณา นายกิตติธัช นาสวน อดีตประธานสภาเขตสายไหม นายนิรัตน์ โรจน์กิจ ผู้บริหารสนามฟุตบอลสายไหมฟุตบอลคลับ นางอังคณา ขำสนิท ผู้บริหารตลาดเทพทิพย์สายไหม นางเพียงใจ ประธานกองทุนแม่เขตกรุงเทพเหนือ และ นางวรนุช ศิริพัฒนานันท์ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตสายไหม ตลอดจนผู้นำชุมชน ประธานกองทุนแม่ และชมรมต่างๆในสายไหม ให้เกียรติเข้าร่วมงานกว่า 500 คน

Leave a Reply

%d bloggers like this: