นายอำเภอตะพานหิน และกิ่งกาชาดอำเภอตะพานหินร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอตะพานหิน หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 9.พ.ค. 2561 เวลา 9:30น.นายไชยยา สมถวิล นายอำเภอตะพานหิน และกิ่งกาชาดอำเภอตะพานหินร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอตะพานหิน หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ บริเวณศาลาวัดบึงประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลทับหมันอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โดยมีนายสุวิทย์ โตทุ้ย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า นายสะอาด กันสุข กำนันตำบลทับหมันให้การต้อนรับ โดยมีประชาชนชาวบ้านตำบลทับหมันออกมาใช้บริการประมาณ 80กว่าคน
และจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดวัดบึงประดู่ อ.ตะพานหิน

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดพิจิตร รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: