พิธีเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ จังหวัดสงขลา

พิธีเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ จังหวัดสงขลา

…วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พร้อมด้วย ตัวแทนจากเครือข่ายชุมชนเขตเทศบาลเมืองคลองแห ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งทางสมาคมครูสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรฎูอีน (ภาคบังคับ) จังหวัดสงขลา ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรมในหลักศาสนาอิสลาม
โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย คณะจัดงานจากสมาคมครูสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรฎูอีน (ภาคบังคับ) จังหวัดสงขลา, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา, สำนักงานคระกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา, และประชาชนร่วมในพิธีเปิด

…สำหรับ บรรยากาศภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติของชาวมุสลิม และประวัติศาสตร์ ศาสดามูฮัมหมัด รวมทั้งสถานศึกษาในพื้นที่ การประกวดอานาซีด และการแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ ยังได้มีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชาวไทยมุสลิม ทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และอาหารพื้นเมือง อีกด้วย

ขอบคุณ:เทศบาลเมืองคลองแห

Leave a Reply

%d bloggers like this: