สโมสรไลออนส์ ในพิธีก่อตั้งสโมสรไลออนส์พระราม2 ราชมนตรี กรุงเทพ

สโมสรไลออนส์ ในพิธีก่อตั้งสโมสรไลออนส์พระราม2 ราชมนตรี กรุงเทพเมื่อเวลา17.00น.วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ.ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพ สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 D ประเทศไทย ได้มีพิธีประกาศก่อตั้งสโมสรไลออนส์ใหม่ ชื่อ”สโมสรไลออนส์พระราม 2 ราชมนตรี กรุงเทพ
โดยมีไลออนส์ มงคล ธนปิยานนท์ ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 D เป็นประธานในพิธีฯ
มีไลออนส์ พงษ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิ์วงศ์ อดีตกรรมการอำนวยการไลออนส์ สากล เป็นผู้ประกอบพิธีรับสมาชิกใหม่ และสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร และพิธีในครั้งนี้ก็ยังได้รับเกียรติจาก ไลออนส์ วัฒนา พงศ์มานะวุฒิ ประธานสภาผู้ว่าการไลออนส์ภาครวม 310 ประเทศไทย มาร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดี ก่อนถึงพิธีประกาศก่อตั้งสโมสร สมาชิกก่อตั้งใหม่รวม 25 ท่าน โดยมีไลออนส์ ฐานิตตา เทียนธนกุล เป็นนายกก่อตั้งสโมสร ได้รับการปฐมนิเทศ พร้อมชมวีดีทัศน์ ถึงประวัติความเป็นมาของทางสโมสรไลออนส์ โดยมีวัตถุประสงค์คือ พันธะ จรรยาบรรณ รวมถึงการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรไลออนส์ โดยวิทยากร อดีตผู้ว่าการภาค 2 ท่าน คือไลออนส์ มณทิพย์ เทพวารินทร์ทรามาส และไลออนส์ ไพฑูรย์ ชื่นจิต โดยมีประธานฝ่ายขยายสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 D ไลออนส์ สุเทพ ม่วงศิริ ได้กล่าวรายงานโดยมีใจความว่า ในการก่อตั้งสโมสร ของทางสโมสรไลออนส์ เพื่อเป็นองค์กรการกุศล ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2460 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับในประเทศไทยมีการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2502 ใช้ชื่อว่าสโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพฯ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้ารับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ.2506 จึงใช้ชื่อว่า “สโมสรไลออนส์ แห่งกรุงเทพในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันในประเทศไทยมีสโมสรไลออนส์อยู่ 284 สโมสร มีสมาชิกรวม 7,978 ท่าน โดยมีอุดมการณ์ในการบริการรับใช้สังคม ชุมชน และท้องถิ่น สโมสรไลออนส์เป็นภาคส่วนหนึ่ง ที่ทำให้โลกและสังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น ตามคติพจน์ของไลออนส์ we serve เราบริการ ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีฯ ทางสโมสรไลออนส์ พระราม2ราชมนตรี กรุงเทพฯ ก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมของทางสโมสรไลออนส์สากลต่อไป ทั้งนี้สโมสรไลออนส์พระราม2ราชมนตรี กรุงเทพ ที่ก่อตั้งใหม่ในครั้งนี้เกิดจาก ท่านไลออนส์ สุเทพ ม่วงศิริ และท่านไลออนส์ ว่าที่ รต.ธนกร เจียโหงว ที่ปรึกษา ได้ร่วมกันและทำให้เกิดสโมสรขึ้นใหม่ในครั้งนี้

ขอขอบคุณท่านไลออนส์ สุเทพ ม่วงศิริ ประธานฝ่ายขยายสโมสร สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

Leave a Reply

%d bloggers like this: