เขตสุขภาพที่ 11 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม (การควบคุมวัณโรค)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม (การควบคุมวัณโรค) เขตสุขภาพที่ 11 (มี7จังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฯ กระบี่ พังงา ภูเก็ต นครศรีฯ) ณ.อลงกตรีสอร์ท อ.ขนอม นครศรีธรรมราช มีนายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ ประธานเครือข่ายฯ สรุปประเด็นที่น่าสนใจ 1.อัตราความสำเร็จของการรักษาวััณโรค ที่เป็นปัญหา คือ อัตราตาย,อัตราการ Tranfer Out, อัตราการไม่นำมาประเมินNE,สูงจึงทำให้ไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย การแก้ปัญหาจะต้องติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิด และการคีย์ข้อมูลอย่างครบถ้วนทันเวลา ตามไกด์ไลน์ 2.การคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 7กลุ่ม ได้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์,เบาหวาน,ผู้สูงอายุ>65,ผู้ป่วยHIV,แรงงานข้ามชาติ,ผู้ต้องขังในเรือนจำ,และผู้สัมผัสโรค ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อสังเกต อาจไม่ได้ทำงาน หรือทำงานแต่ไม่คีย์ข้อมูล ซึ่งต้องประสานข้อมูล ร่วมกันทำงานเป็นเครือข่ายใน รพ.ทั้งแพทย์,เภสัช,พยาบาล,ทีบี คลินิค,แลป,X ray,จนท.สาธารณสุข,ฯ จึงจะบรรลุความสำเร็จได้ ขอขอบคุณคณะผู้เข้าร่วมประชุม ทั้ง7จังหวัดที่มีความตั้งใจร่วมแก้ปัญหา และ สคร11 นครศรีฯ ที่สนับสนุนวิทยากร

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: