นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สายเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561

วันพุธที่9พฤษภาคม 2561เวลา10.00น.นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สายเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือข่าย)บ้านสันธาตุ หมู่ที่5 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ภูมิพันธ์ หาญขว้าง รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: