จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “SAMUI FESTIVAL 2018” ผลักดันสู่ปฏิทินท่องเที่ยวทั่วโลก

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “SAMUI FESTIVAL 2018” ผลักดันสู่ปฏิทินท่องเที่ยวทั่วโลก

บ่ายวันนี้(10 พ.ค.61) นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 3 “SAMUI FESTIVAL 2018” โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 30 กันยายน 2561 ณ บริเวณท่าเทียบเรือหน้าทอน พรุเฉวง และหาดละไม อำเภอเกาะสมุย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย และจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก รวมทั้งจะผลักดันให้เทศกาลสมุย เฟสติวัล อยู่ในปฏิทินของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยได้นำเอาศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้มาร่วมนำเสนอ ในลักษณะโครงการประชารัฐ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทั้งส่วนราชการ เอกชน ประชาชน และที่สำคัญรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบสนับสนุนแก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ซึ่งเป็นวิทยาลัยต้นแบบแห่งแรกในเมืองไทย

สำหรับภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีทำบุญใหญ่รับตายาย 24 วัด การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง อาหารคัดสรรของดีแต่ละอำเภอ การแข่งขันกีฬามวย วิ่งมาราธอน ปั่นจักรยาน การแสดงดนตรี ศิลปะท้องถิ่นภาคใต้ เทศกาลกินห่อเกาะสมุย การออกร้านสาธิตทำอาหาร การจำหน่ายสินค้า OTOP และการแสดงกิจกรรมนิทรรศการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น

ทั้งนี้การจัดงานสมุย เฟสติวัล นอกจากเป็นการเผยแพร่วิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมความเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีแล้ว ยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ รู้จักและเข้าใจวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมุ่งเน้นให้เข้าถึงหลักธรรมและแนวคิดทางพระพุทธศาสนา สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ควบคู่กับการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต.

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: