นายจ้างเฮ ! นัดหมายเข้าศูนย์ OSS ในเขตกทม. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง

นายจ้างเฮ ! นัดหมายเข้าศูนย์ OSS ในเขตกทม. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง

แรงงานแจ้งนายจ้างที่มีสถานที่ทำงานในกรุงเทพมหานคร และมีลูกจ้างต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้ว สามารถกำหนดวันนัดหมายเข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานได้ด้วยตัวเองผ่านระบบ Internet ได้แล้ว โดยนัดได้ถึงวันละ 600 คนต่อศูนย์ฯ

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีสถานที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถกำหนดวันนัดหมายเข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานได้ด้วยตัวเองผ่านทางระบบ Internet ได้แล้ว ซึ่งมีขั้นตอนคือ 1. เข้าไปที่เว็ปไซต์ www.doe.go.th 2. คลิกที่แบนเนอร์เพื่อเข้าระบบนัดหมายแรงงานต่างด้าวด้วยตนเอง (กทม.) 3. นายจ้าง Login เข้าระบบเพื่อเลือกวันเข้าศูนย์ OSS ทั้งนี้ หากยังไม่มีรหัสเข้าใช้งาน สามารถโทรศัพท์ขอรหัสเข้าใช้งานหรือให้เจ้าหน้าที่จองคิวให้ ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2248-7290 4. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วใส่วันที่นัดหมายได้เลย โดยสามารถนัดคิวได้วันละ 600 คนต่อศูนย์ฯ

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร มี 4 ศูนย์ คือ 1. ศูนย์ OSS กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 2. ศูนย์ OSS ฮอลแลนด์ ปาร์ค บางแค ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค 3. ศูนย์ OSS ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง สาขาธนบุรี ชั้น 6 259 ถ.สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด 4. ศูนย์ OSS โรงพยาบาลสิรินธร ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยพยาบาล เลขที่ 20 ซอย
อ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ

นายอนุรักษ์ฯ กล่าวย้ำเตือนนายจ้างให้รีบพาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา (วีซ่า) และขออนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จ ณ ศูนย์ OSS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 หากพ้นกำหนดแรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่อาศัยและทำงานในประเทศไทยต่อไปได้ ทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวจะมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กล่าวคือ นายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และหากกระทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา 3 ปี ขณะที่คนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว คนต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2248-7290 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร @LEK-PRESS/VNP28HP213

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: