แจกโชคแจกรางวัล โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตฯ ครั้งที่ 12

แจกโชคแจกรางวัล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ค.2561 เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงการคลัง นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจับรางวัล โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตฯ ครั้งที่ 12 โดยใช้ระบบ Random Sequence Number มียอดเงินรางวัลผู้ใช้บัตรและร้านค้ารวม 11,100,000 บาท ที่ผ่านมาได้จ่ายเงินรางวัลไปทั้งหมดประมาณ 80 ล้านบาท มียอดผู้ใช้บัตรรวมประมาณ 15 ล้านคน โครงการดังกล่าวเป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนเข้าสู่สังคมไร้เงินสดต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: