รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินหน้ายกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 4 หมื่นแห่งเป็นโชห่วยมืออาชีพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินหน้ายกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 4 หมื่นแห่งเป็นโชห่วยมืออาชีพ เร่งฝึกอบรมการทำธุรกิจ พร้อมเชื่อมโยงสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน เข้าไปซื้อขาย เพื่อช่วยขับเคลื่อนฐานราก ย้ำร้านใดทำผิดเงื่อนไข ปลดออก ยึดเครื่องรูดบัตรคืนทันที

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานมอบนโยบายให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 586 ราย ว่า ทางกระทรวงฯ มีแผนที่จะพัฒนาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและตั้งเป้าที่จะผลักดันให้พัฒนาร้านค้าที่มีอยู่ 4 หมื่นแห่งเป็นโชห่วยมืออาชีพ โดยเริ่มจากการยกระดับ การให้บริการในร้านค้าธงฟ้าให้ทันสมัย ด้วยการนำระบบอิเล็คทรอนิคส์มาใช้ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีและทำให้ผู้ขายทราบว่ามีการซื้อขายสินค้าชนิดใด จำนวนเท่าใด ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการและกระจายสินค้าสู่ชุมชน และกระทรวงฯ ยังมีแผนที่จะฝึกอบรมเจ้าของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยจะสอนวิธีการทำธุรกิจต่างๆ และการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ โดยกำหนดระยะเวลาอบรม 5 วัน ซึ่งจะทำให้ร้านค้ามีความเข้มแข็งมากขึ้น สามารถทำธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ทางกระทรวงฯ จะเพิ่มจำนวนรายการสินค้าเข้าไปจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยจะทำการเชื่อมโยงสินค้าจากเกษตรกรชุมชนและในท้องถิ่น เช่น ผัก ผลไม้ สินค้า OTOP และสินค้า GI ของจังหวัด มาจำหน่ายในร้านค้าด้วย ซึ่งเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ทำให้เกษตรกรและผู้ผลิตในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ในส่วนของมาตรการการกำกับดูแลร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการสมัครเข้าเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยกระทรวงฯ จะมีการตรวจสอบร้านค้า และจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง จะทำการปลดออกจากโครงการและยึดคืนเครื่องรูดบัตรทันที สำหรับยอดจำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2560 – 8 พฤษภาคม 2561 มียอดใช้จ่ายไปแล้ว 25,986 ล้านบาท

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : กัญญาณัฐ พงศ์ธเนศภาคิน
ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Leave a Reply

%d bloggers like this: