ชื่นชมคนชัยภูมิไม่ทิ้งกัน นายถนอม ลุนทา ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบโล่ห์ เข็มกลัดสมเด็จย่า และ เงิน หนึ่งพันบาทแก่ผู้สูงอายุ 100ปีขึ้นไป

เมื่อวันที่11พฤษภาคม2561 ชื่นชมคนชัยภูมิไม่ทิ้งกัน นายถนอม ลุนทา ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบโล่ห์ เข็มกลัดสมเด็จย่า และ เงิน หนึ่งพันบาทแก่ผู้สูงอายุ 100ปีขึ้นไป จำนวน 3 ราย เมื่อวันศุกร์ที่ 11พฤษภาคม 2561
1.)นางหม้อ ป่าด้าว บ้านหนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
2.) นายน้อย ชัยนาฮีต ศรีสำราญ อ.คอนสวรรรค์ จ.ชัยภูมิ …ได้เสียชีวิตก่อนแล้ว
ประธาน นายถนอม ลุน ได้มอบโล่ห์ให้ ญาติ รับไปแทน
3.)นายแบน พงษ์เส็ง อายุ100ปี อยู่ ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ขัยภูมิ

คำหอม ชุมชน 02 ผสข.ประจำ จ.ชัยภูมิ//รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: