กลุ่มเพื่อนร่วมทำบุญสร้างหอระฆัง~ถวายฆ้อง~กลอง~ระฆัง รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายสมพงษ์ ฉันทรวรานุรักษ์. ประธานกลุ่มโสนบาน. เจ้าของร้านอาหารร้านของพ่อ ร่วมกับ นายไกรทอง. พรมฑา. คณะเพื่อนศิษย์เก่าโรงเรียนบางกะปิ และกัลยาณมิตรทางธรรม ร่วมทำบุญสร้างหอระฆัง พร้อมถวายฆ้อง กลอง ระฆัง รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. โดยมี พระครูนิวิฐปุญญากร (หลวงปู่พัฒน์ ปุญญกาโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธารทหาร. เจ้าอาวาสวัดห้วยด้วน เมตตารับมอบ ในงานฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๗ ปี ณ. วัดห้วยด้วน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์. เมื่อไม่นานมานี้

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: