บรรยากาศกิจกรรมและนิทรรศการวันพยาบาลสากลโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ปี 2561 เพื่อสดุดีคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล พิธีเปิดโดยนายแพทย์สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมหน้าอาคารอำนวยการ วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: