~แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์~ นับถอยหลัง เหลืออีก 20 วัน จะถึง๛วันนักโหราศาสตร์ 2561๛

~แจ้งข่าวประชาสัมพันธํ~
นับถอยหลัง เหลืออีก 20 วัน
จะถึง๛วันนักโหราศาสตร์ 2561๛
————————————————————
ผู้อุปถัมภ์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
-คุณเพียงกมล สุขพันธุ์
———————————————————–
*ดร.ภิญโญ พงศ์เจริญ
*สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
*มูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
*มูลนิธิพระอุดมศีลคุณ(เสริม สุวฑฺฒโน)
*สภาโหราจารย์
*ชมรมโหรสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทย
ขอเชิญร่วมงานวันนักโหราศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
ในวันอาทิตย์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 12.00-22.30 น. ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง กรมการรักษาดินแดน (ตรงข้ามวัดพระเชตุ พนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์ท่าเตียน) เยื้องพระบรมมหาราชวัง) แขวงพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทร 02-2217660, 02-6298181,02-0449122
081-9030047,081-4341314
—————————————————
ผู้อุปถัมภ์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
-คุณเพียงกมล สุขพันธุ์
—————————————————
รายนามพิธีกรในงานวันนักโหราศาสตร์ 2561
อ.วรรธิดา สงขาว
อ.ณัฐชานันท์ มากมูล
อ.ศิริมา โชติวิจิตร
อ.คณัฐชัย ธนทวิพันธุ์กุล
อ.ภัทษร ธนไชยมงคล
————————————————-
ซื้อบัตรร่วมงาน“ วันนักโหราศาสตร์ 2561″
และสามารถส่งคำขวัญวันนักโหราศาสตร์ 2561
สมัครเข้าประกวดเทพีโหราศาสตร์ 2561
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ณ สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ทุกโครงการ
1.สำนักงานใหญ่ วัดราชนัดดารามวรวิหาร ซื้อที่
คุณปวีณา หอมกลิ่นคำ(ปวีณา)
2.โครงการป้อมปราบ ซื้อที่
คุณจารุชา ปานล้ำเลิศ(ต้น)
3.โครงการบางขุนนนท์ ซื้อที่
-คุณพรรณภา สุภาธรธรรม(หนู)
-คุณพวงภมร ธินิศิริ(น้ำผึ้ง)
*บัตรร่วมงานและโต๊ะจีน ราคา 400.-บาท
——————————————————–
กำหนดการวันนักโหราศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
-*นัดพร้อม ลงทะเบียน
———————————
เวลา 12.30-13.00 น. : พิธีกร คือ ……………
*พิธีเปิดงาน
-เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
-นายกสมาคมฯ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
————————————
เวลา 13.00-15.00 น.
(*ช่วงนานาพยากรณ์)
พิธีกร คือ…………….
1. เวลา 13.00-13.10 น.
-แนะนำวิชาพยากรณ์และคณาจารย์วิชา………………
ประกอบด้วย……………………………………………………
-อาจารย์…….ตัวแทนคณาจารย์วิชา…………………..นำเสนอเนื้อหาสาระและเทคนิคการพยากรณ์โดยสังเขป

2. เวลา 13.10-13.20 น.
-แนะนำวิชาพยากรณ์และคณาจารย์วิชา……………………………………….
ประกอบด้วย………………………………………………………
-อาจารย์………ตัวแทนคณาจารย์วิชา…………………….นำเสนอเนื้อหาสาระและเทคนิคการพยากรณ์โดยสังเขป

3. เวลา 13.20-13.30 น.
-แนะนำวิชาพยากรณ์และคณาจารย์วิชา……………………………………….
ประกอบด้วย……………………………………………………………..
-อาจารย์……….ตัวแทนคณาจารย์วิชา……………………นำเสนอเนื้อหาสาระและเทคนิคการพยากรณ์โดยสังเขป

4. เวลา 13.30-13.40 น.
-แนะนำวิชาพยากรณ์และคณาจารย์วิชา………..
ประกอบด้วย………………………………..
-อาจารย์………ตัวแทนคณาจารย์วิชา………..
นำเสนอเนื้อหาสาระและเทคนิคการพยากรณ์โดยสังเขป

5. เวลา 13.40-13.50 น.
-แนะนำวิชาพยากรณ์และคณาจารย์วิชา……………………………………….
ประกอบด้วย……………………………………………………………..
-อาจารย์………..ตัวแทนคณาจารย์วิชา…………………….นำเสนอเนื้อหาสาระและเทคนิคการพยากรณ์โดยสังเขป

6. เวลา 13.50-14.00 น.
-แนะนำวิชาพยากรณ์และคณาจารย์วิชา……………………………………….
ประกอบด้วย……………………………………………………………..
-อาจารย์………..ตัวแทนคณาจารย์วิชา…………………….นำเสนอเนื้อหาสาระและเทคนิคการพยากรณ์โดยสังเขป

7. เวลา 14.00-14.10 น.
-แนะนำวิชาพยากรณ์และคณาจารย์วิชา……………………………………….
ประกอบด้วย……………………………………………………………..
-อาจารย์……….ตัวแทนคณาจารย์วิชา…………………….นำเสนอเนื้อหาสาระและเทคนิคการพยากรณ์โดยสังเขป

8. เวลา 14.10-14.20 น.
-แนะนำวิชาพยากรณ์และคณาจารย์วิชา……………………………………….
ประกอบด้วย……………………………………………………………..
-อาจารย์……….ตัวแทนคณาจารย์วิชา…………………….นำเสนอเนื้อหาสาระและเทคนิคการพยากรณ์โดยสังเขป

9. เวลา 14.20-14.30 น.
-แนะนำวิชาพยากรณ์และคณาจารย์วิชา……………………………………….
ประกอบด้วย……………………………………………………………..
-อาจารย์……..ตัวแทนคณาจารย์วิชา……………………นำเสนอเนื้อหาสาระและเทคนิคการพยากรณ์โดยสังเขป

10. เวลา 14.30-14.40 น.
-แนะนำวิชาพยากรณ์และคณาจารย์วิชา……………………………………….
ประกอบด้วย……………………………………………………………..
-อาจารย์………..ตัวแทนคณาจารย์วิชา…………………….นำเสนอเนื้อหาสาระและเทคนิคการพยากรณ์โดยสังเขป

11. เวลา 14.40-15.50 น.
-แนะนำวิชาพยากรณ์และคณาจารย์วิชา……………………………………….
ประกอบด้วย……………………………………………………………..
-อาจารย์…….ตัวแทนคณาจารย์วิชา…………………….นำเสนอเนื้อหาสาระและเทคนิคการพยากรณ์โดยสังเขป

12. เวลา 14.50-15.00 น.
-แนะนำวิชาพยากรณ์และคณาจารย์วิชา……………………………………….
ประกอบด้วย
-อาจารย์……….ตัวแทนคณาจารย์วิชา…………………….นำเสนอเนื้อหาสาระและเทคนิคการพยากรณ์โดยสังเขป
————————————————————
เวลา 15.00-15.15 น. *พักรับประทานอาหารว่าง
————————————————————-
เวลา 15.15-17.15 น.
(*ช่วงเสวนาวิชาการ)
พิธีกร คือ…………….
*ขอเชิญฟังการเสวนาเรื่อง
มองไกล : “โหราศาสตร์ในฐานะศาสตร์และศิลป์จากอดีตถึงปัจจุบันสู่อนาคต”
ผู้ร่วมเสวนา มีดังนี้
-อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน นักวิชาการด้านดาราศาสตร์
นักดาราศาสตร์ อดีตหัวหน้านักวิชาการท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
-อ.ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์
-อ.ดร.พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ
-อ.ดร.วินัย อวยพรประเสริฐ
-อ.ดร.ภิญโญ พงศ์เจริญ
นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
ผู้ได้รับรางวัล GREAT ASTROLOGER OF ASIA 2011
และนักวิชาการชื่อดังอีกหลายท่าน
-ผู้ดำเนินการเสวนา
อ.ชัยวัฒน์ ร่างเล็ก จากกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม

:ผู้มอบของที่ระลึก…………………….
:ผู้เชิญของที่ระลึก…………………….
:ผู้เชิญของที่ระลึก…………………….
——————————————————-
“ วันนักโหราศาสตร์ 2561″ ภาคค่ำ : เวลา 18.00-22.30 น.
(*ช่วงสังสรรค์ รับประทานอาหาร(โต๊ะจีน)และการบันเทิง)
-เปิดโดยการอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์
“ความฝันอันสูงสุด” และ เพลง “วีรกษัตริย์แผ่นดินไทย”
โดย ศิลปิน : อ.ธนันต์ชัย ธนภพพิสิษฐ์
กรรมการมูลนิธิสมัชชาศิลปิน
——————————————————-
1.ช่วงประกวดคำขวัญวันนักโหราศาสตร์ 2561
: พิธีกร คือ…………………………
ระยะเวลาส่งคำขวัญ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561-30 พฤษภาคม 2561

*รายนามผู้ส่งคำขวัญ มีดังนี้
1.อ.ปารณีย์ ทัดรอง (ยื่นเมื่อ 28-4-2561)
2.อ.ชัยวัฒน์ ร่างเล็ก (ยื่นเมื่อ 29-4-2561)
3.อ.พวงภมร ธินิศิริ(น้ำผึ้ง)(ยื่นเมื่อ 3-5-2561)
4.อ.อัญชลี ตรีสุคนธ์(ยื่นเมื่อ 8-5-2561)
5.อ.พรศักดิ์ ธาดารติ(ยื่นเมื่อ 8-5-2561)
6.อ.ดร.ตนุศรี ดูเบย์(ยื่นเมื่อ 12-5-2561)
7.
8.
-การตัดสินรางวัล : ผู้ชนะเลิศการประกวด คำขวัญวันนักโหราศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รางวัล
รางวัลการประกวด
: มอบรางวัลสร้อยเพชร 1
:,มอบใบประกาศเกียรติคุณ 1

:ผู้มอบรางวัลสร้อยเพชร …………………….
:ผู้เชิญรางวัล…………………….
:ผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ…………………….
:ผู้เชิญรางวัล……………………………..

รายนามคณะกรรมการตัดสินคำขวัญวันโหราศาสตร์ พ.ศ.2561
1. อ.ดร.พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ
2. อ.ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์
3. อ.ดร.วินัย อวยพรประเสริฐ
4. อ.ปรีชาพัฒน์ โปรียนนท์
5. อ.โอฬาร เพียรธรรม

:ผู้มอบของที่ระลึก…………………….
:ผู้เชิญของที่ระลึก…………………….
————————————-
2. ช่วงมอบรางวัล “GREAT ASTROLOGER OF THAILAND 2018”
พิธีกร คือ…………………………………………
-การตัดสินรางวัล : รับรางวัลนี้ คือ รางวัลแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีและบารมี มีจำนวน 1 รางวัล คณะกรรมการสมาคมฯและมูลนิธิฯ
ได้คัดเลือกบุคคลในวงการโหราศาสตร์ที่โดดเด่น เป็นผู้ทรงความรู้ในวิชาโหราศาสตร์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งด้านวิชาการและการบริหารองค์กร สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและวงการโหราศาสตร์โดยส่วนรวม สมควรเป็นผู้ได้รับรางวัล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯและมูลนิธิฯ เมื่อ 28 เมษายน 2561
มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกบุคคล คือ อ.ดร.ภิญโญ พงศ์เจริญ เป็นผู้ได้รับรางวัล
“GREAT ASTROLOGER OF THAILAND 2018”

รางวัลการประกวด มีจำนวน 1 รางวัล
: มอบรางวัลเป็นสร้อยเพชร 1
: ใบประกาศเกียรติคุณ 1
:ผู้มอบรางวัลสร้อยเพชร …………………….
:ผู้เชิญรางวัล…………………….
:ผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ…………………….
:ผู้เชิญรางวัล……………………………..

ผ่านเลนส์005~รายงาน
————————————-

Leave a Reply

%d bloggers like this: